post-title Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 w SPK

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 w SPK

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 w SPK

„Gdybym jeszcze raz miał rozpocząć edukację, z pewnością bardziej bym się przykładał do nauki języka polskiego i muzyki, bowiem umiejętność sprawnego posługiwania się językiem jest nieodzowna nie tylko w dyplomacji“ – tak do nauki zachęcał dzieci i młodzież ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Bratysławie ambasador RP w RS Tomasz Chłoń, który wraz z konsulem radcą ministrem Grzegorzem Nowackim przybył 28 czerwca na uroczystość zakończenia roku szkolnego.

Kierownik SPK Monika Holzwieser podziękowała uczniom za ich całoroczną pracę, chwaląc ich zaangażowanie i sumienną pracę. Zanim rozdano świadectwa i nagrody, zaimprowizowano spektakl poetycki, w który zaangażowano nie tylko uczniów i rodziców, ale i gości z ambasadorem i redaktor naczelną „Monitora Polonijnego“ Małgorzatę Wojcieszyńską na czele.

Wywołani do tablicy czytali więc wybrane przez siebie wiersze Juliana Tuwima, a publiczność nagradzała ich oklaskami. Takie przedstawienie mogło się udać dzięki wspaniałej, wręcz rodzinnej atmosferze, która panuje w szkole. Nic dziwnego, że uczniowie chętnie do takiej szkoły chodzą!

Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na grilla do ogrodu klasztoru w Račy, który dzięki zaangażowaniu i gościnności siostry Bernadetty przez cały rok stał otworem dla młodzieży i dorosłych.

Zdjęcia: Stano Stehlik

MP 7-8/2013