post-title Polonijne Dni Przyjaźni, Współpracy i Folkloru w Dubnicy nad Wagiem

Polonijne Dni Przyjaźni, Współpracy i Folkloru w Dubnicy nad Wagiem

Polonijne Dni Przyjaźni, Współpracy i Folkloru w Dubnicy nad Wagiem

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Tegoroczna edycja tradycyjnej imprezy folklorystycznej w Dubnicy nad Wagiem obfitowała w liczne polskie akcenty, a zdaniem wielu obecnych była najlepsza z dotychczasowych.

Trzydniowy festiwal folkloru, trwający od 30 sierpnia do 1 września, uświetnili artyści zaproszeni przez Klub Polski, czyli zespół Żędowianie z doskonałą solistką M. Skibińską (kierownik Domu Kultury w Zawadzkiem) oraz zespół Jesienka z DUO Bagínová.

Podczas uroczystej akademii, która odbyła się w dubnickim Centrum Organizacji Pozarządowych, wszystkich przybyłych przywitał prezes Klubu Polskiego Tomasz Bienkiewicz. Wśród gości byli m.in. burmistrz Dubnicy nad Wagiem J. Gašparík, burmistrz Otrokovic J. Budek, przewodniczący Rady Miejskiej Zawadzkiego S. Kiełek, konsul, radca minister Grzegorz Nowacki, przewodniczący Macierzy Słowackiej Š. Antalik, delegacje miast partnerskich i organizacji pozarządowych oraz oczywiście członkowie Klubu Polskiego.

W tym roku uhonorowano pracę i starania głównego organizatora przedsięwzięcia Zbigniewa Podleśnego, któremu burmistrz Dubnicy nad Wagiem, dziękując za wieloletnią współpracę, wspieranie partnerskich kontaktów między miastem Zawadzkie a Dubnicą nad Wagiem i znaczący wkład w integrację polskiej mniejszości na Słowacji, wręczył specjalną Nagrodę Miasta Dubnica nad Wagiem z okazji 820. rocznicy powstania pierwszej pisemnej wzmianki o mieście.

Po uroczystościach oficjalnych wszyscy udali się do amfiteatru DUFAF, gdzie rozbrzmiewała muzyka ludowa z różnych krajów. Polskę reprezentował zespół Żędowianie, składający się z trzydziestu tancerzy oraz dwunastu muzyków, który zachwycił publiczność nie tylko przepięknymi strojami ludowymi, ale przede wszystkim różnorodnymi tańcami.

Były wśród nich zarówno tańce śląskie, jak i mazur czy polonez. Prowadząca grupę Jadwiga Breguła podkreśliła, że Żędowianie odwiedzają Dubnicę już po raz siódmy. „Te zaproszenia to ogromna mobilizacja oraz duże emocje dla członków zespołu“ – mówiła.

W niedzielę uczestnicy tegorocznych Polonijnych Dni Przyjaźni udali się na polską mszę święta, celebrowaną przez salezjanina Petra Mlynarčíka. Z powodu niesprzyjającej pogody odbyła się ona nie w Kalwarii Dubnickiej, jak planowano, ale w kościele św. Jakuba.

Ostatni weekend wakacji mieszkańcy Dubnicy nad Wagiem i goście spędzili na ludową nutę. Dzięki Klubowi Polskiemu, ta nuta miała także brzmienie polskie.

Składam podziękowania Wszystkim uczestnikom i gościom za ich udział we wspaniałym programie, wszelką pomoc i uczestnictwo.

Zbigniew Podleśny

MP 9/2013

 

Impreza odbyła się dzięki wsparciu Kancelarii Rady Ministrów RS, program: Kultura mniejszości narodowych 2013 oraz stowarzyszenia Wspólnota Polska ze środków finansowych pochodzących z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.