post-title Prezentacja mniejszości w Koszycach

Prezentacja mniejszości w Koszycach

Prezentacja mniejszości w Koszycach

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

„Gdybym zapytała państwa o znanych Polaków, z pewnością wymieniliby państwo papieża Jana Pawła II, Lecha Wałęsę czy Fryderyka Chopina, ale czy znają państwo nas, Polaków mieszkających na Słowacji?“ – tym pytaniem Małgorzata Wojcieszyńska rozpoczęła prezentację polskiej mniejszości podczas konferencji na temat mniejszości narodowych, zorganizowanej przez Kancelarię Rady Ministrów RS pod patronatem premiera RS Roberta Ficy, która odbyła się 20 września w Teatrze Thália w Koszycach.

Organizatorzy przedsięwzięcia wystosowali zaproszenia do trzynastu mniejszości narodowych zamieszkujących Słowację, by te podczas konferencji zaprezentowały swoją działalność. Program przewidywał dwa bloki tematyczne – pierwszy dotyczył historii, tradycji, dziedzictwa kulturalnego mniejszości narodowych, zaś drugi rozwoju mniejszości narodowych w ciągu ostatniego dziesięciolecia.

Polska mniejszość zaprezentowała się w drugim bloku tematycznym, dotyczącym aktywności Polaków w okresie ostatnich dziesięciu lat. Jej reprezentantka Małgorzata Wojcieszyńska opisała polonijną działalność wydawniczą oraz najważniejsze imprezy Klubu Polskiego i organizacji „Polonus”.

Poruszyła też problemy, nurtujące działaczy polonijnych, związane z okrojeniem środków finansowych ze strony Kancelarii Rady Ministrów RS, brakiem siedziby Klubu Polskiego w Bratysławie, a co za tym idzie niemożliwością prowadzenia zajęć zespołu artystycznego dzieci (ten działał w stolicy Słowacji przed ponad dziesięciu laty).

Również przedstawiciele innych mniejszości nie uciekali od problemów ich nurtujących. Niektóre z nich to m.in. malejąca liczba osób, zgłaszających swoją przynależność na przykład do niemieckiej mniejszości, czy dysproporcje w odbiorze i identyfikacji mniejszości ukraińskiej i rusińskiej.

Bolączką niemalże wszystkich mniejszości to opóźnienia w otrzymywaniu środków na finansowanie działalności kulturalnej, co powoduje odwoływanie imprez bądź opóźnienia w regulowaniu opłat związanych z konkretnymi przedsięwzięciami. Podczas spotkania poruszony został też problem podziału środków przeznaczonych dla wszystkich mniejszości.

Rolę gospodarza konferencji pełnił Peter Krajňák z Kancelarii Pełnomocnika Rządu RS ds. Mniejszości Narodowych, który z dużym wyczuciem przedstawiał prelegentów i komentował poruszane przez nich tematy.

Na konferencji obecni byli też różni goście, a wśród nich polski konsul, radca minister Grzegorz Nowacki, który wraz z przedstawicielami Polonii jeszcze tego samego dnia udał się na Festiwal Mniejszości Narodowych, odbywający się w dniach 20 – 21 września w Bastionie Kata w Koszycach.

Tam, oprócz grup muzycznych, na specjalnym stoisku zaprezentowano publikacje niektórych mniejszości narodowych, w tym polskiej. Słowacka Polonia przedstawiła swoje pismo, czyli „Monitor Polonijny“, oraz wydawnictwa książkowe: „Polska oczami słowackich dziennikarzy“ i „Polonia na Słowacji” Michała Lubicza Miszewskiego. Okazało się, że właśnie jej stoisko cieszyło się największym zainteresowaniem odwiedzających i zostało uznane za najciekawsze.

Prezentacja mniejszości narodowych w Koszycach – Europejskiej Stolicy Kultury 2013 to ważne wydarzenie zarówno dla przedstawicieli mniejszości, jak też i Słowaków, którzy mieli okazję te mniejszości poznać.

Red., u.sz.


Zdjęcia: Stano Stehlik

MP 10/2013

 

Podczas konferencji głos zabrali:

 • Diana Dobrucká – mniejszość bułgarska
 • Jozef Klačka – mniejszość chorwacka
 • Alexander Viktorovič Čumakov – mniejszość rosyjska
 • Slobodan Bengin – mniejszość serbska
 • Viera Kamenická – mniejszość żydowska
 • Dagmar Takácsová – mniejszość czeska
 • Béla Hrubík – mniejszość węgierska
 • Anton Oswald – mniejszość niemiecka
 • Malgorzata Wojcieszyńska – mniejszość polska
 • Agnes Horváthová – mniejszość romska
 • Štefan Mirga – mniejszość romska
 • Vladimír Protivňák – mniejszość rusińska
 • Pavol Bogdan – Związek Rusinów-Ukraińców RS (Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky)

 

Klub Polski Koszyce składa podziękowanie p. Marii Očkajovej za doskonałą obsługę polskiego stoiska podczas Festiwalu Mniejszości Narodowych.