post-title „Bene Merito“ dla Małgorzaty Wojcieszyńskiej

„Bene Merito“ dla Małgorzaty Wojcieszyńskiej

„Bene Merito“ dla Małgorzaty Wojcieszyńskiej

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowackiej Tomasz Chłoń podczas polonijnego spotkania wigilijno-noworocznego, które odbyło się 7 grudnia 2013 roku w siedzibie ambasady RP w Bratysławie, wręczył Małgorzacie Wojcieszyńskiej Odznakę Honorową „Bene Merito“, którą nadał jej Minister Spraw Zagranicznych RP Radosław Sikorski za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

„Niedawno świętowaliśmy osiemnastolecie czasopisma Monitor Polonijny, który pełni ważną rolę informacyjną na Słowacji, ale jest też łącznikiem pomiędzy Polakami i Słowakami“ – powiedział ambasador Tomasz Chłoń, dziękując odznaczonej za pracę w redagowaniu miesięcznika i promocję Polski.

„Dziękuję tym wszystkim z Klubu Polskiego, którzy dali mi szansę i którzy mi pomagali w realizacji różnych przedsięwzięć kulturalnych na Słowacji“ – powiedziała Małgorzata Wojcieszyńska. Wspomniała też początki swojej współpracy w tworzeniu Monitora Polonijnego pod przewodnictwem pierwszej redaktor naczelnej Danuty Meyzy-Marušiakovej i jej następczyni Joanny Matloňovej. „Cieszę się, że mogę też promować Polskę w słowackich mediach, z którymi współpracuję od wielu lat“ – dodała.

Odznaka Honorowa „Bene Merito“ (łac. Dobrej Zasługi lub Słusznej Nagrody) to polskie odznaczenie cywilne, ustanowione Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2009 r. jako zaszczytne honorowe wyróżnienie, nadawane przez Ministra Spraw Zagranicznych obywatelom polskim oraz obywatelom państw obcych za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Pierwsze nadanie odznaki miało miejsce w czasie pierwszych obchodów Dnia Służby Zagranicznej w listopadzie 2009 roku.

Odznakę „Bene Merito“ otrzymali do tej pory m.in. Władysław Bartoszewski, Jan Krzysztof Bielecki, Norman Davies, Czesław Lang, Steffen Möller, Janina Ochojska, Jerzy Owsiak, Agnieszka Radwańska, Karel Schwarzenberg, Szewach Weiss.

Agnieszka Drzewiecka
Zdjęcia: Stano Stehlik

MP 1/2014