post-title Maksymilian Kolbe na fotografiach w Nitrze

Maksymilian Kolbe na fotografiach w Nitrze

Maksymilian Kolbe na fotografiach w Nitrze

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

„Kilka autentycznych zdjęć czasami powie więcej niż całe tomy obszernych prac naukowych i biografii“ – w taki sposób Dariusz Żuk-Olszewski, główny organizator przedsięwzięcia, zaprosił zwiedzających do obejrzenia wystawy, upamiętniającej 120. rocznicę urodzin św. Maksymiliana M. Kolbego w Nitrze.

Spotkanie odbyło się 16 lutego w parafii pw. św. Gorazda na Klokočinie. Wystawę tworzyły pokaźne zbiory – ok. 100 fotografii archiwalnych, przedstawiających życie, dzieło i męczeńską śmierć naszego wielkiego rodaka.

Całość została zaprezentowana tak, by w realistyczny sposób przedstawić najważniejsze etapy ziemskiego wędrowania polskiego męczennika. Na wystawie pokazano też związane z nim unikatowe zdjęcia, dopiero niedawno odnalezione w archiwum klasztoru w Niepokalanowie.

„Święty Maksymilian Kolbe jest znany na Słowacji dzięki swojej heroicznej śmierci za nieznanego współwięźnia w niemieckim obozie zagłady Auschwitz, ale jego życie i dzieło, poprzedzające tę męczeńską śmierć, już tak znane nie są“ – wyjaśniał Żuk-Olszewski, który jest także prezesem Stowarzyszenia „Dzieło Świętego Maksymiliana“ na Słowacji oraz członkiem nitrzańskiego oddziału Klubu Polskiego.

„Kolbe to geniusz XX wieku: niezwykły kapłan, wynalazca, dziennikarz, misjonarz, działacz społeczny, przede wszystkim jednak prawdziwy chrześcijanin, wielki polski patriota, a jednocześnie obywatel świata, który zasługuje na głębsze poznanie“ – mówił na wernisażu. I wygląda na to, że cel, który sobie założył, uda mu się osiągnąć, bowiem od chwili otwarcia wystawy liczba osób ją zwiedzających ciągle rośnie.

Postacią polskiego świętego są też zainteresowane szkoły, które przy okazji wystawy organizują lekcje historii, podczas których młodzież ma okazję posłuchać wykładów Dariusza Żuka-Olszewskiego na temat życia Maksymiliana Kolbego.

To pierwsza na Słowacji tak obszerna wystawa, poświęcona temu świętemu. Wcześniej, w 1994 roku, z okazji setnej rocznicy urodzin Kolbego zaprezentowano skromniejszą ekspozycję w Instytucie Polskim w Bratysławie.

Nitra jest w sposób szczególny związana z kultem św. Maksymiliana i jego dziełem, bowiem to właśnie tu przez ponad 15 lat redagowano słowacką edycję czasopisma „Rycerz Niepokalanej“, założonego przez Kolbego. Trzeba też dodać, że parafia pw. św. Gorazda, jako jedyna na Słowacji, jest w posiadaniu relikwii św. Maksymiliana.

Na uroczystym otwarciu wystawy obecni byli: wiceprezydent miasta Nitry Ján Vančo, ambasador RP w RS Tomasz Chłoń, konsul, radca-minister Grzegorz Nowacki, bracia franciszkanie z Niepokalanowa, członkowie Klubu Polskiego i inni.

Tego wieczora zostało też zaprezentowane misterium sceniczne „Męka św. Maksymiliana“, opowiadające o ostatnim okresie życia Kolbego. Przedstawienie, wyreżyserowane przez Kazimierza Brauna, zaprezentowali Bracia Mniejsi z Niepokalanowa. Aby tekst był zrozumiały dla wszystkich obecnych, przygotowano jego słowackie tłumaczenie.

Uroczystości poświęcone Kolbemu udało się połączyć z jeszcze jednym bardzo ważnym przedsięwzięciem, które na Słowacji ma swoją tradycję – Narodowym Tygodniem Małżeństw, w ramach którego kazanie wygłosił o. prof. Grzegorz Bartosik, rektor Kolbeaunum i wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Dariusz Żuk-Olszewski, organizator wystawy o Kolbem, w rozmowie z „Monitorem Polskim” zdradził, że chciałby, by ta wyjątkowa ekspozycja została zaprezentowana także w innych słowackich miastach. Dodał też, że chciałby przygotować Tydzień Polskiej Kultury Chrześcijańskiej, który mógłby odbyć się np. na nitrzańskim uniwersytecie i stać się imprezą cykliczną.

Alicja Korczyk-Chovanec

MP 3/2014

Zdjęcia: Ladislav Jakubík, Dominika Gregušková

 

Projekt zrealizowano dzięki wsparciu ambasady RP w RS. Autor projektu w sposób szczególny dziękuje za pomoc i wsparcie dyrektorowi Kościelnego Centrum Wolnego Czasu w Nitrze Martinowi Čepčekowi.