post-title Dubnickie Dni Przyjaźni, Współpracy i Folkloru 2014

Dubnickie Dni Przyjaźni, Współpracy i Folkloru 2014

Dubnickie Dni Przyjaźni, Współpracy i Folkloru 2014

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Dubnickie Dni Przyjaźni, Współpracy i Folkloru 2014 Dubnica nad Wagiem już po raz dwudziesty pierwszy zorganizowała swój festiwal folklorystyczny, na którym oczywiście nie zabrakło polskich artystów.

Podczas trzydniowej imprezy, trwającej od 29 do 31 sierpnia, Polskę reprezentował przybyły na zaproszenie Klubu Polskiego Zespół Tańca Ludowego „Poznań“ Akademii Wychowania Fizycznego, który wystąpił aż siedem razy, zyskując serca słowackiej i polskiej publiczności.

Dla Polonii najważniejszym punktem Dubnickich Dni była uroczysta akademia Klubu Polskiego, w której po raz pierwszy wziął udział ambasador RP w Bratysławie Tomasz Chłoń. W ramach tego integrującego Polonię cyklicznego spotkania wystąpił Zespół Tańca Ludowego „Poznań“ oraz grupa „Jesienka” z DUO Baginová, a podziwiali ich Polacy, przybyli z Dubnicy, Poważskiej Bystrzycy, Trenczyna i Bratysławy.

Potem były rozmowy i podziękowania. Te najważniejsze złożono kończącemu misję dyplomatyczną na Słowacji konsulowi, radcy-ministrowi Grzegorzowi Nowackiemu, który na dubnickiej imprezie był obecny rokrocznie. Dziękował mu też burmistrz Dubnicy nad Wagiem Jozef Gašparík.

Spotkanie wykorzystali też przedstawiciele miast partnerskich: Dubnicy nad Wagiem, Zawadzkiego i Otrokovic, organizacji non profit oraz Macierzy Słowackiej – którzy przeprowadzili długie rozmowy. Niezapomnianym przeżyciem była polsko-słowacka festiwalowa msza św. na Dubnickiej Kalwarii, którą celebrował Peter Mlynarčík z Nowej Dubnicy.

Za pomoc w przygotowaniu akademii jej organizatorzy składają podziękowania występującym na scenie zespołom, dubnickim seniorkom oraz przewodniczącemu J. Bajzie, zaś wszystkim gościom dziękują za przybycie.

Zbigniew Podleśny
Zdjęcia: Zbigniew Podleśny, Marian Ďamborák

MP 9/2014

 

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Kancelarii Rady Ministrów RS, Program Kultura mniejszości narodowych 2014, oraz Ambasady RP w RS.