post-title Dzień Kobiet w Dubnicy nad Wagiem

Dzień Kobiet w Dubnicy nad Wagiem

Dzień Kobiet w Dubnicy nad Wagiem

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Aby tradycji stało się zadość, tak jak co roku 7 marca w Dubnicy nad Wagiem spotkali się członkowie Klubu Polskiego Środkowe Poważe, by uczcić Dzień Kobiet.

Na spotkanie przybyli też burmistrz Dubnicy nad Wagiem Jozef Gašparík oraz konsul RP Jacek Doliwa wraz z małżonką Renatą, a także przedstawiciele miasta Dubnica – wiceburmistrz František Mikolášek, kierownik sekretariatu Juraj Džima, radny Robert Rataj, dyrektor Podstawowej Szkoły Artystycznej Naděžda Provazníková oraz redaktor naczelna lokalnego pisma Stanislava Bubenková.

Nie zabrakło też oczywiście naszych miłych pań, które przybyły z Klubu w Trenczynie i w Dubnicy oraz z zaprzyjaźnionego Klubu Seniorek z DCA.

Spotkanie rozpoczęły przemówienia gości. Burmistrz miasta w swoim wystąpieniu przedstawił nowemu panu konsulowi dotychczasową współpracę z Klubem Polskim i wyraził chęć wspierania jego działań w przyszłości. Złożył też miłe życzenia obecnym paniom z okazji ich święta.

Następnie głos zabrał konsul Jacek Doliwa, który po słowacku podziękował wszystkim za dotychczasowe działania na rzecz mniejszości polskiej. Podkreślił też, że jeszcze w Warszawie słyszał same dobre rzeczy o działalności tego oddziału Klubu Polskiego. Następnie, już po polsku, zwrócił się do zebranych pań i, składając im życzenia, podkreślił, że kobiety są ważne nie tylko w dniu swego święta, ale cały rok, i że należy doceniać ich trud i prace.

Po życzeniach przyszedł czas na przedstawienie muzyczne w wykonaniu dzieci ze szkoły muzycznej w Dubnicy nad Wagiem pod kierownictwem Martiny Holej. Dzieci grały na akordeonie solo lub w duecie z nauczycielką oraz śpiewały pieśni ludowe. Na zakończenie Kristinka Vašeková wyrecytowała po polsku wierszyk z podziękowaniami na pań.

Po części oficjalnej wszyscy udali się do suto zastawionych stołów, by móc skosztować domowych wypieków pań. Degustacjom towarzyszyły miłe rozmowy.

Aleksandra Krcheň

Zdjęcia: Marián Damborák, Irena Šujak

MP 3/2015

 

Projekt został zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“. Goracę podziękowania dla Zbyszka Podleśnego i Pań z Klubu w Dubnicy nad Wagiem za zorganizowanie i prowadzenie całej uroczystości.