post-title Dni Polskie na Uniwersytecie w Preszowie

Dni Polskie na Uniwersytecie w Preszowie

Dni Polskie na Uniwersytecie w Preszowie

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Katedra Studiów Środkowoeuropejskich Uniwersytetu Preszowskiego zorganizowała w dniach 1 i 2 marca imprezę, której celem było przybliżenie kultury polskiej Słowakom.

Realizacja ambitnego programu była możliwa dzięki Instytutowi Polskiemu w Bratysławie oraz współpracy z miejscową Biblioteką Uniwersytecką, Katedrą Muzyki PU, Katedrą Wychowania Artystycznego PU, Stowarzyszeniem na Rzecz Sztuki Katedrum oraz klubem Wawe.

Impreza, którą organizatorzy zamierzają kontynuować w następnych latach, została zatytułowana Polskie Dni na Uniwersytecie Preszowskim (Poľské dni na Prešovskej Univerzite). Jako podtytuł wykorzystano hasło, towarzyszące propagowaniu kierunku studiów, prowadzonych przez głównego organizatora: Poznaj swojego sąsiada (Poznaj svojho suseda).

Inauguracja Polskich Dni odbyła się w Bibliotece Uniwersyteckiej. Zebranych powitali przedstawiciele władz Uniwersytetu i Wydziału Filozoficznego: prorektor ds. kontaktów zagranicznych doc. Ing. Ladislav Suhányi, PhD. oraz dziekan FF prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc.

Imprezę otworzyła dyrektor Instytutu Polskiego w Bratysławie Monika Krzepkowska. Następnym punktem programu był wernisaż wystawy Presahy (Poľsko-slovenské pohraničie umenia). Kurator tejże wystawy Vladislav Grešlík mówił o znaczeniu sztuki i o polsko-słowackich kontaktach artystycznych.

Wernisaż uświetnił występ orkiestry kameralnej Camerata Academica pod batutą Karola Medňanskiego. Po południu obchody Polskich Dni przeniosły się do klubu Wawe. Wszyscy chętni mogli tu obejrzeć współczesny polski film w reżyserii Jacka Lusińskiego Carte blanche z Andrzejem Chyrą w roli głównej. Pierwszy dzień zakończył wernisaż drugiej wystawy, tym razem karykatury, autorstwa Pawła Kuczyńskiego ze Szczecina.

Drugi dzień Polskich Dni rozpoczęło spotkanie z dyrekcją Instytutu Polskiego – Moniką Krzepkowską i Jackiem Gajewskim. Kolejne spotkanie, pod hasłem Czytanie bez Granic (Čítanie bez hraníc), poprzedziła wystawa książek polskich autorów w słowackim przekładzie oraz prezentacja wydawnictw Czarne (Monika Sznajdermann) i Absynt (Juraj Koudela).

Szczególnie ważne dla studentów były refleksje tłumaczy – Tomasza Grabińskiego z Wrocławia i Slavomíra Bachury z Preszowa (polonisty – absolwenta Uniwersytetu Preszowskiego). Popołudnie przebiegało pod znakiem muzyki. Chętni mogli wysłuchać wykładu prof. dr hab. Jadwigi Uchyły-Zroski z Uniwersytetu Śląskiego na temat Detský hlas – výsledky komparatívneho výskumu.

Wieczorem natomiast w PKO Čierny orol odbył się koncert pianisty Michała Korzistki (też z Uniwersytetu Śląskiego). W programie znalazły się utwory Ignacego Jana Paderewskiego, Fryderyka Chopina oraz Karola Szymanowskiego.

Organizatorzy mają nadzieję, że Polskie Dni na Uniwersytecie Preszowskim dostarczyły wielu artystycznych wzruszeń i że w przyszłym roku impreza będzie jeszcze ciekawsza.

Bożena Kotuła
Zdjęcia: autorka

MP 5/2016