post-title Jeden dzień, dwóch Sobieskich, trzy Polonie

Jeden dzień, dwóch Sobieskich, trzy Polonie

Jeden dzień, dwóch Sobieskich, trzy Polonie

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Kiedy dotarło do nas zaproszenie do wzięcia udziału w niecodziennym spotkaniu, którego głównym bohaterem miał być król Jan III Sobieski, długo się nie zastanawialiśmy, czy je przyjąć.

Tym bardziej, że przy tej okazji mieli się spotkać przedstawiciele trzech Polonii: austriackiej, węgierskiej i słowackiej. Jakby tego było mało, spotkanie miało się rozpocząć najpierw po stronie słowackiej, by później przenieść się na drugą stronę Dunaju, na Węgry. Dlaczego?

Ponieważ w słowackim Šturovie (dawniej: Parkanyi) stoi pomnik naszego króla, który przed 333 laty stoczył tu największą bitwę z Turkami. Ta definitywnie rozstrzygnęła losy Europy – Turcy zostali rozgromieni!

Z tegoż powodu postawiono tu pomnik Sobieskiego na koniu. Po drugiej stronie Dunaju znajduje się również pomnik polskiego króla, stąd pomysł Koordynatorów Polonijnych Dni Obchodów 333. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej, by przejść spacerkiem od jednego pomnika do drugiego.

W tym celu 8 października do Šturova przybyli z Wiednia pomysłodawcy przedsięwzięcia, przedstawiciele Klubu Polskiego z Nitry, Bratysławy i okolic, do których dołączyła też ostrzychomska Polonia.


Na czele słowackiej delegacji stał konsul Jacek Doliwa, Klub Polski reprezentowała prezes Monika Borkowska. Po złożeniu wieńców przemówienie pod słowackim pomnikiem wygłosił Bogdan Wrzochalski, dyrektor Instytutu Polskiego w Wiedniu, który wcześniej, pracując w ambasadzie RP w Bratysławie, był obecny przy odsłonięciu tegoż właśnie pomnika.


Po węgierskiej stronie przywitali nas przedstawiciele samorządu miejskiego, którzy wraz z nami uczcili wielkiego Polaka.

I tak oto nasz król przyczynił się do nawiązania nowych relacji polonijnych i zacieśnienia tych już istniejących. Kto wie, co przyniosą kolejne wspólne spotkania. Jedno jest pewne, że skoro Andrzejowi Kempie ze Światowych Igrzysk Polonijnych – Polonia Austria udało się zmobilizować nas wszystkich do tak ważnego spotkania, to pewnością za rok możemy oczekiwać powtórki przedsięwzięcia.

A kto wie, może obejmie ono także i Wiedeń, gdzie tamtejsza Polonia już od wielu lat czyni starania, by i w stolicy Austrii powstał pomnik polskiego króla, który ocalił ją przed Turkami.

mw
Zdjęcia: Stano Stehlik

MP 11-12/2016

 

Polonijne Obchody Odsieczy Wiedeńskiej organizowane są w ramach Ogólnopolskich Obchodów 333. rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej pod przewodnictwem senator RP Anny Marii Anders, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego.