post-title Czego nie wiemy o polskiej historii:

Czego nie wiemy o polskiej historii:

Czego nie wiemy o polskiej historii:

Królowie i święci średniowiecznej Polski

Tak zatytułowane spotkanie miało miejsce w połowie września w Instytucie Polskim w Bratysławie z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. Wzięli w nim udział prof. dr hab. Wojciech Iwańczak z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, PhDr. Daniela Dvořáková, CSc. z Instytutu Historii Słowackiej Akademii Nauk i PhDr. Rastislav Kožiak z Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskej Bystrzycy.

Spotkanie rozpoczęło się od projekcji filmu edukacyjnego „Królowie i święci“, prezentującego najnowsze odkrycia archeologów, dotyczące początków chrześcijaństwa w Polsce i chrztu Mieszka I.

Punktem wyjścia do dyskusji zaproszonych mediewistów stało się najnowsze wydanie pisma „Historická revue”, które przedstawił Jaroslav Valent, w całości poświęconego historii Polski doby średniowiecza.

Słowacki magazyn na swoich łamach zaprezentował początki państwa polskiego, chrzest Mieszka I, koronację Bolesława Chrobrego, najazdy Tatarów, kult św. Wojciecha oraz uwikłane losy wszystkich średniowiecznych władców, borykających się z niestabilną polityką i Krzyżakami, aż po bitwę pod Grunwaldem.

Warto przypomnieć, że dwa lata temu laty wyszło specjalne wydanie tegoż pisma, także poświęcone w całości historii Polski, konkretnie dwóm wiekom walki o wolność: od rozbiorów aż po upadek komunizmu.

Anna Maria Jarina
Zdjęcia: autorka

MP 10/2016