post-title Rada Klubu Polskiego w Nitrze

Rada Klubu Polskiego w Nitrze

Rada Klubu Polskiego w Nitrze

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Po majowym Kongresie Klubu Polskiego przyszedł czas na posiedzenie Rady Klubu Polskiego, które na 16 października zwołała prezes Monika Borkowska.

W spotkaniu w Nitrze wzięli udział prezesi regionalni, działacze oraz redakcja „Monitora Polonijnego”. Głównym tematem były plany, dotyczące działań na rok przyszły, a co za tym idzie omówione zostały projekty, które zostały już złożone oraz te, które są w przygotowaniu.

Prezesi regionalni zadeklarowali kontynuowanie przedsięwzięć, które już na stałe zapisały się w kalendarzach regionalnych oddziałów Klubu. Sporo czasu poświęcono flagowej imprezie promującej Polskę w stolicy Słowacji pod hasłem „Z Polską na Ty“.

Zdjęcia: Stano Stehlik

MP 11-12/2016