post-title Pamięci legionistów polskich

Pamięci legionistów polskich

Pamięci legionistów polskich

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Klub Węgrów w dzielnicy Koszyce-Północ, Klub Polski w Koszycach, Konsulat Generalny Węgier w Koszycach wraz ze samorządem dzielnicy Koszyce-Ťahanovce przygotowały – jak co roku – uroczystość ku czci legionistów polskich, poległych pod Koszycami podczas walk narodowowyzwoleńczych w latach 1848-1849.

Uroczystość odbyła się 28 marca przy renesansowym obelisku w pobliżu osiedla Ťahanovce. Najpierw głos zabrał starosta dzielnicy Ťahanovce Cyril Betuš, potem konsul generalny Węgier na Słowacji Haraszti Attila oraz prezes Klubu Węgierskiego Göőz László, a na koniec prezes Klubu Polskiego w Koszycach Štefánia Gajdošová-Sikorská.

Przemawiano w trzech językach, co stanowiło symboliczny przejaw przyjaźni trzech narodów mieszkających razem na Słowacji. Kolejne takie spotkanie odbędzie się za rok.

sg

MP 5/2017