post-title Narodowe czytanie i rozpoczęcie roku szkolnego

Narodowe czytanie i rozpoczęcie roku szkolnego

Narodowe czytanie i rozpoczęcie roku szkolnego

W drugą sobotę września odbyło się Narodowe Czytanie, czyli polska akcja społeczna, propagująca znajomość literatury narodowej, w ramach której obszerne fragmenty dzieł polskich autorów odczytywane są publicznie.

Przedsięwzięcie to zapoczątkował w 2012ówczesny prezydent RP Bronisława Komorowskiego. W tym roku objął je patronatem prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką, a dziełem, które czytano, było „Przedwiośnie“ Stefana Żeromskiego. Do tegorocznego Narodowego Czytania włączyła się też Słowacja.

Organizacją przedsięwzięcia zajął się Instytut Polski w Bratysławie, zapraszając do udziału w nim przedstawicieli Polonii, nauczycieli i dzieci ze szkoły polskiej, a także znających nasz język Słowaków. Czytanie zainaugurował dyrektor Instytutu Polskiego Jacek Gajewski, po nim Żeromskiego czytało jeszcze 15 gości. Ponieważ do projektu włączyła się też Szkoła Polska, to całą akcję połączono z uroczystym rozpoczęciem roku szkolnego.

 

Szkoła polska, czyli Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Bratysławie działa od 15 lat i jest jedną z wielu placówek edukacyjnych, rozsianych po świecie. Szkoła podlega polskiemu Ministerstwu Edukacji Narodowej i realizuje polski program nauczania, mający charakter uzupełniający. Nauczane w niej przedmioty to język polski i wiedza o Polsce (geografia i historia Polski), ewentualnie religia dla dzieci młodszych. Pozostałe przedmioty nauczane są w macierzystych w szkołach (słowackich lub międzynarodowych) uczniów.

Lekcje odbywają się w soboty, z wyjątkiem dni świątecznych, od rana do późnego popołudnia, w zależności od poziomu nauczania. Młodsi uczniowie mają 3-4 godziny lekcyjne, starsi 4-5 godzin. Do szkoły mogą uczęszczać dzieci znające język polski, ponieważ nauka odbywa się wyłącznie po polsku. Najczęściej są to potomkowie Polaków przebywających w Słowacji lub dzieci pochodzące z rodzin mieszanych. Zdarzają się również osoby, dla których język polski jest formalnie obcy, ale znają go wystarczająco dobrze, by bez problemu uczestniczyć w zajęciach.

Nauczanie odbywa się w zaprzyjaźnionej szkole w Račy, przy ul. Detvianskiej, na co dzień prowadzonej przez polskich braci szkolnych. Do dyspozycji uczniów jest też teren wokół szkoły wraz z boiskiem i biblioteka z polskimi książkami.

W tym roku do pierwszej klasy zapisało się 16 uczniów. W ciągu roku szkolnego do szkoły można zapisać także dzieci, które właśnie przybyły na Słowację.

Pracujący w szkole nauczyciele starają się nie tylko o przekazywanie uczniom wiedzy, ale też o

podtrzymywanie dobrych tradycji i pamięci o polskich świętach. Ważne jest również i to, że mówiące po polsku dzieci mogą tu przebywać wśród rówieśników, posługujących się tym samym językiem.

W tym roku, z inicjatywy Klubu Polskiego powstał przy szkole Klub Małego Polaka, który postara się o edukację najmłodszych dzieci.

Zapraszamy zatem w do Račy!

ZdjęciaStano Stehlik

MP 10/2018