post-title Znovuzískanie nezávislosti Poľska v komikse

Znovuzískanie nezávislosti Poľska v komikse

Znovuzískanie nezávislosti Poľska v komikse

 SUBIEKTYWNA HISTORIA KOMIKSU POLSKIEGO 

Komiks už dlhé roky predstavuje plnoprávne médium na zaznamenávanie dejín a na ich sprístupňovanie. Pri príležitosti 100. výročia znovuzískania nezávislosti Poľska bolo vydaných niekoľko komiksových zbierok venovaných práve tejto téme.

Školské a pedagogické vydavateľstvo vydalo zbierku sedemnástich komiksových príbehov 100/100. Antológia komiksu na 100. výročie znovuzískania nezávislosti, ktorá čitateľov oboznamuje s dôležitými postavami a udalosťami poľskej nezávislosti. Pripravili ju vynikajúci poľskí autori, popri iných M. Szyszka a B. Polch, vďaka čomu príbehy dosahujú vysokú úroveň umeleckého stvárnenia. Sú venované okrem iného diplomatickému úsiliu I. J. Paderewského, Zakopanskej republike, odzbrojovaniu nemeckých vojakov, obrane Ľvova či varšavskej bitke v roku 1920.

Všetky príbehy sprevádzajú texty historikov, vysvetľujúce proces znovuzískania nezávislosti a určenia poľských hraníc. Okrem komiksov vznikla aj internetová stránka www.komiks100na100.pl. Nájdeme na nej didaktické materiály pre učiteľov, ktorí chcú využiť projekt 100/100 v škole. Táto antológia je tiež už dostupná v Poľskom inštitúte v Bratislave.

Komiksový príbeh pri tejto príležitosti pripravil aj veterán poľského komiksu H. J. Chmielewski. V knihe s názvom Tytus, Romek a A’Tomek oslavujú 100. výročie znovuzískania nezávislosti Poľska s ilustráciami Papcia Chmiela pripomína trojica hrdinov epizódy z histórie rokov 1806 – 1918, vďaka ktorým sa podarilo vzkriesiť nezávislé Poľsko. Komiks sa končí scénou príchodu J. Piłsudského do Varšavy, ktorého sprevádzajú Tytus, Romek a A’Tomek, oblečení do legionárskych uniforiem.

Sériu komiksov s názvom Cesty k nezávislostivydalo Vojenské centrum občianskeho vzdelávania. Doteraz boli vydané zošity: Bastyr, Steco začiatkoch poľského vojenského letectva a vzniku leteckej šachovnice, Akademická légiapredstavuje históriu oddielov Poľského vojska, zložených zo študentov a Prsteň generála Hallera, ktorý približuje dejiny Modrej armády a návrat Poľska k Baltskému moru.

 

Komiks Rokitna 1915. Za Poľsko!vytvorila skupina umeleckých aktivistov zo Štetína. Prináša príbeh útoku jazdeckých oddielov II. brigády poľských légií na ruské zákopy v júni 1915. Komiks sa vyznačuje dynamickým scenárom, ktorý prelína osudy malopoľských skautov s operáciami legionárskych jazdeckých oddielov. Kresby verne zobrazujú reálie – uniformy a výzbroj bojujúcich vojsk, ale predovšetkým priebeh útoku pri Rokitnej.

Obrázkové príbehy vydali aj ďalšie inštitúcie. Štátny archív v Lodži pripravil komiks Novembrové fotografie, ktorý sa sústreďuje na udalosti zachytené na archívnych fotografiách v Lodži v novembri 1918. Lokálny príbeh podáva tiež komiks O nezávislostiv Poľsku a v Sochaczewe, ktorý vydal Mestský úrad v Sochaczewe. Mestský úrad v Olecku zase vydal komiks 100 rokov nezávislosti. Ilustrovaná kronika histórie Poľska,ktorý predstavuje cestu Poľska k nezávislosti.

Na vydanie čakajú aj príbehy, ktoré pripravil Inštitút národnej pamäti Poľskej republiky. Prvý z nich: Nezávislosť na Namiestnikowskejpredstavuje Lublin v novembri 1918. Druhý s názvom Zimný pochod 1918 – 1920.Epopeja 5. sibírskej divíziepribližuje operácie poľského oddielu bojujúceho s boľševikmi v Rusku. V ďalšom období majú byť vydané komiksy aj iných vydavateľstiev, napr. Lastovičkao poľských légiách.

Jacek Gajewski

MP 100 Rokov 10/2018