post-title Rada Klubu Polskiego

Rada Klubu Polskiego

Rada Klubu Polskiego

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Czerwiec to nie tylko czas ulubionych imprez Klubu Polskiego, ale i czas spotkania członków Rady Klubu. Takie spotkanie odbyło się w pierwszy weekend czerwca na Poważu. Radzie przewodniczył prezes Klubu Polskiego Marek Berky, który poprowadził także obowiązkowe szkolenie dotyczące RODO, czyli ochrony danych osobowych.

Oprócz działaczy regionalnych z Bratysławy, Koszyc, Trenczyna, Dubnicy nad Wagiem w posiedzeniu wziął udział też konsul RP w RS Stanisław Kargul, który poinformował o środkach przyznanych przez ambasadę RP na tegoroczne działania organizacji polonijnej. Ocenił też działania Klubu Polskiego, w których do tej pory wziął udział. Ponadto podkreślił znaczenie prowadzenia zajęć z języka polskiego, które odbywają się w Bratysławie i Nitrze.

Prosił też prezesów regionalnych, by uczulili swoich rodaków w regionach na fakt, że w ambasadzie polskiej można wyrobić polski paszport, ale wniosek należy zgłosić przed upływem ważności starego dokumentu.

W kolejnej części posiedzenia prezesi regionalni przedstawili swoją działalność oraz omówili planowane przedsięwzięcia w regionach, a Zbigniew Podleśny poinformował, że złożył rezygnację ze stanowiska prezesa Klubu Polskiego w Dubnicy nad Wagiem i przedstawił nowo wybraną prezes regionu Slavkę Gajdošikovą.

red.
zdjęcia: Stano Stehlik

MP 7-8/2019