post-title Zaprzysiężenie prezydent Słowacji

Zaprzysiężenie prezydent Słowacji

Zaprzysiężenie prezydent Słowacji

Dokładnie w połowie miesiąca, 15 czerwca odbyło się w Bratysławie zaprzysiężenie nowej prezydent Słowacji Zuzany Čaputovej. „Nie przyszłam panować, ale by służyć wszystkim mieszkańcom Słowacji“ – powiedziała podczas inauguracyjnej przemowy, podkreślając szacunek dla mniejszości narodowych, zamieszkujących ten kraj.

Jeszcze przed objęciem nowego stanowiska Zuzana Čaputová poinformowała, że powołuje do życia nowy, nieformalny organ doradczy do spraw mniejszości narodowych, w którego skład będą wchodzić przedstawiciele największych mniejszości żyjących na Słowacji.

„Z komitetem ekspertów będę spotykać się systematycznie, by słuchać ich zdania. To dla mnie ważne, by rozumieć sytuację, potrzeby i problemy, z którymi borykają się obywatele i obywatelki mniejszości narodowych i nowych mniejszości na Słowacji“ – ogłosiła.

W nowy organie doradczym po dwóch przedstawicieli będą mieć Węgrzy, Rusini i Romie, zaś pozostałe mniejszości, w tym polską, reprezentować będzie Elena Gallová Kriglerová, dyrektor Centrum Badań Etnicznych i Kultury.

red.

MP 7-8/2019