post-title Spotkanie z Polską w Bańskiej Bystrzycy    

Spotkanie z Polską w Bańskiej Bystrzycy    

Spotkanie z Polską w Bańskiej Bystrzycy    

Koniec jesieni był okazją do spotkania z polską literaturą i kulturą w Bańskiej Bystrzycy. Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej przy Katedrze Języków Słowiańskich FF UMB we współpracy z Instytutem Polskim w Bratysławie zorganizowało bowiem cykl imprez, przybliżających słowackim studentom polską kulturę.

Pierwszego dnia można było obejrzeć wystawę, prezentującą 15 lat Polski w Unii Europejskiej. Otwarcia jej dokonał Jego Ekscelencja Krzysztof Strzałka, ambasador Polski na Słowacji. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością prorektor UMB prof. PhDr. Peter Terem, PhD. oraz prodziekani Wydziału Filozoficznego Mgr. Lujza Urbancová, PhD., PhDr. Nadežda Zemaniková, PhD., doc.Mgr. Imrich Nagy, PhD.

Z wystawą związany był też wykład polskiego ambasadora, który mówił nie tylko o tym, jak wyglądało 15 lat członkostwa Polski w Unii, ale też o priorytetach polskiej polityki zagranicznej na najbliższe lata.

Wieczorem było już mniej oficjalnie, choć głównym tematem spotkania studentów, uczestniczących w kwizie przygotowanym przez studentki polonistki, była oczywiście Polska. Pytania dotyczyły nie tylko jej geografii, historii czy kultury polskiej, ale też  typowych polskich potraw.

Najzabawniejsze były jednak te, dotyczące „fałszywych przyjaciół“, czyli słów, które w języku polskim i słowackim brzmią podobnie (niekiedy identycznie), ale znaczą zupełnie coś innego. Na zwycięzców czekały nagrody, ufundowane przez Instytut Polski.

Drugiego dnia w centrum obecny był polski komiks i warsztaty translatorskie, a trzeciego dnia literatura. Dzieje polskiego komiksu po 1989 roku przedstawił dyrektor Instytutu Polskiego Jacek Gajewski. Po jego wykładzie miała miejsce projekcja filmu Jeż Jerzy, zrealizowanego właśnie na podstawie komiksu.

Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład poświęcony przekładowi tekstów urzędowych i prawniczych. Był on szczególnie pouczający dla studentów – przyszłych tłumaczy – zwłaszcza że po nim odbyły się warsztaty translatorskie. Po raz kolejny okazało się, że praca tłumacza wymaga nie tylko biegłości w posługiwaniu się językiem, ale też znajomości terminologii związanej z konkretnym stylem wypowiedzi.

Rok 2019 był w Polsce rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, dlatego kolejnym wydarzeniem był wykład Polska literatura emigracyjna i wygnańcza 1939-1989. Profesor dr hab. Andrzej Niewiadomski (UMCS Lublin) mówił o wydarzeniach historycznych, które spowodowały, że część polskich pisarzy zmuszona była tworzyć poza granicami Polski. Studenci dowiedzieli się o zagranicznych ośrodkach życia kulturalnego i najważniejszych twórcach, którzy z różnych powodów żyli na emigracji.

Rok 2019 to Rok Stanisława Moniuszki. O ile twórczość Fryderyka Chopina jest w świecie powszechnie znana, o tyle postać Moniuszki często wymaga promocji. Podjęli się tego pedagodzy i studenci  Fakulty múzických umení Akadémie umení w Bańskiej Bystrzycy. W ratuszu w sali koncertowej Jána Cikkera zabrzmiały pieśni polskiego kompozytora, zaśpiewane oczywiście po polsku.

Miłośnicy kina natomiast mogli od wtorku do piątku oglądać polskie filmy prezentowane w ramach Festiwalu Polskich Filmów „Wisła”. Projekcje odbywały się w sali kinowej muzeum SNP.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku znowu spotkamy się z Polską w Bańskiej Bystrzycy.

Bożena Kotuła, lektorka języka polskiego
zdjęcia: Kristina Poloncová

MP 1/2020