post-title Reprezentatívny sociologický výskum národnostných menšín SR

Reprezentatívny sociologický výskum národnostných menšín SR

Reprezentatívny sociologický výskum národnostných menšín SR

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV v Košiciach realizuje pre vedecké účely „Reprezentatívny sociologický výskum národnostných menšín SR“. Zber dát pre účely tohto projektu zabezpečuje pre SAV v Košice prieskumná spoločnosť MEDIAN SK, s.r.o. V prípade ak patríte k niektorej z menšín na Slovensku (Maďari, Rómovia, Ukrajinci, Rusíni, Poliaci, Nemci, Česi) alebo niekoho s takouto národnosťou poznáte a mali by ste záujem o účasť v tomto prieskume, budeme Vám veľmi vďační za kontakt, ktorý prosíme zaslať na telefónne číslo +421914111173 resp. e-mail branislav.hronec@median.sk. Následne by sme k Vám poslali nášho anketára, ktorý by realizoval rozhovor osobne s Vami, resp. Vám môžeme poslať dotazník na samovyplnenie priamo na Vašu e-mailovú adresu za odmenu 5 EUR.“

Ďakujeme, Median SK