post-title W Ministerstwie Kultury o nowych strategiach

W Ministerstwie Kultury o nowych strategiach

W Ministerstwie Kultury o nowych strategiach

Ministerstwo Kultury Republiki Słowackiej zorganizowało spotkanie pod hasłem „Strategie miejskiej i regionalnej kultury oraz kultury mniejszości narodowych“, w którym 19 lutego oprócz członków grupy roboczej i przedstawicieli ministerstwa wzięli udział wiceminister kultury Konrád Rigó i przedstawiciele niemalże wszystkich mniejszości narodowych. Rozmawiano na temat uwag dotyczących działania koncepcji wspierania kultury mniejszości narodowych.

Jedną z nowych koncepcji jest stworzenie Centrum Kultury Mniejszości Narodowych w Bratysławie i Koszycach, z których pomieszczeń w celu zorganizowania wystaw, koncertów itp. będą mogły korzystać wszystkie mniejszości. Planowane są też kroki, zmierzające do rozwijania centrów oświatowych w regionach, które również powinny stwarzać odpowiednie warunki do rozwoju kultur mniejszości.

Rozmawiano także na tematy, będące bolączką wnioskodawców, składających wnioski o dofinansowanie projektów do Fundacji Wspierającej Kulturę Mniejszości Narodowych, np. o biurokracji, która prawdopodobnie będzie ciążyć nadal, bowiem państwowe instytucje nadal będą angażować petentów, zmuszając ich do odbioru ich w formie papierowej i przenoszenia z urzędu do urzędu.

Kolejnym ważnym sygnałem są wieści, że nad koncepcjami współpracy z mniejszościami pracują też przedstawiciele samorządów, którzy zobowiązali się do większego wspierania kultury mniejszości. Oznacza to również, że powinno wzrosnąć zainteresowanie działaniami na terenie miast i gmin, dokąd dociera nasza organizacja. Koncepcja ta powinna być zatwierdzona przez rząd w tym roku.

Marek Berky, prezes Klubu Polskiego na Słowacji

MP 3/2020