post-title Zmiany w organizacji pracy Referatu Konsularnego

Zmiany w organizacji pracy Referatu Konsularnego

Zmiany w organizacji pracy Referatu Konsularnego

Ambasady RP w Bratysławie

W związku zagrożeniem epidemiologicznym wirusem SARS-CoV-2 Referat Konsularny Ambasady RP w Bratysławie rekomenduje rezygnację lub przełożenie wizyty w urzędzie oraz korespondencyjne składanie wniosków w sprawach niewymagających osobistego stawiennictwa.

Od dnia 17.03.2020 roku urząd będzie obsługiwał jedynie obywateli polskich w sprawach pilnych oraz w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia (tj.: utrata dokumentów, zgony, aresztowania, pomoc na powrót do kraju, wypadki losowe). System zapisów na wizytę w urzędzie przez e-konsulat zostaje zawieszony.

Interesanci w sprawach prawnych i dotyczących pomocy konsularnej przyjmowani będą wyłącznie w niezbędnym zakresie oraz nagłych przypadkach wymagających interwencji lub pomocy konsula.

Informacje lub konsultacje będą udzielane wyłącznie drogą mailową (adres do korespondencji drogą elektroniczną: bratyslawa.amb.wk[@]msz.gov.pl) lub telefonicznie.

Ewentualne dalsze zmiany w ograniczeniach pracy Referatu Konsularnego będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej urzędu.

https://www.gov.pl/web/slowacja/zmiany-w-organizacji-pracy-referatu-konsularnego-ambasady-rp-w-bratyslawie?fbclid=IwAR2HkBKEfdCL4BH6IMRiJY4EtY8Spxifhstxs8RfeH_FGXeWjiWHjNbnvUA