post-title Posiadacie ważny słowacki dokument tożsamości?

Posiadacie ważny słowacki dokument tożsamości?

Posiadacie ważny słowacki dokument tożsamości?

W obecniej sytuacji, kiedy również Słowacja zmaga się z koronawirusem i obowiązuje tu stan wyjątkowy, słowacką granicę mogą przekroczyć tylko obywatele Słowacji lub obcokrajowcy na stałe lub czasowo zameldowani w tym kraju.

Pojawia się więc pytanie, co robić, kiedy właśnie w czasie trwania stanu wyjątkowego kończy się ważność słowackiego dokumentu tożsamości? Postanowiliśmy to sprawdzić.

W pierwszej kolejności 16 marca 2020 roku wysłaliśmy wiadomość z zapytaniem na adres mailowy, który znaleźliśmy na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RS, na podstronie policji do spraw obcokrajowców:

http://www.minv.sk/?kontakt-na-oddelenia-cudzineckej-policie-pz

Ponieważ nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, następnego dnia  -17 marca zadzwoniliśmy na infolinię tejże policji. Tam dowiedzieliśmy się, że obecnie, aż do odwołania stanu wyjątkowego, nie będą wyrabiane stosowne dokumenty. O ich przedłużenie, czy wystawienie można będzie się ubiegać po skończeniu stanu wyjątkowego. I właściwie w tym momencie nasze „badanie sprawy“ mogłoby się skończyć. Ale…

Próbowaliśmy (na wszelki wypadek) uzyskać odpowiedź, czy zostaniemy wpuszczeni na teren Słowacji z dokumentem, którego ważność upłynęła w trakcie trwania stanu wyjątkowego. W tym celu wystosowaliśmy 17 marca zapytania do rzecznika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RS.

Ten nasze pytania skierował do Prezydium Policji RS. „Po pierwsze chcę podkreślić, że w obecnej sytuacji nie zaleca się w ogóle podróżowania!“ podkreśliła ppłk. Denisa Bárdyová, rzeczniczka Prezydium Policji RS, która wyjaśniła, że wszystkie organiczenia, które zostały na Słowacji wprowadzone (w tym ograniczenie przekraczania granic) mają za cel spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby.

„Gdyby nastała konieczność wyjazdu ze Słowacji każdy obcokrajowiec, który ma pobyt na Słowacji, może tu wrócić, również ten, którego dokument poświadczający pobyt, już nie jest aktualny. W takim wypadku policja przy wjeździe sprawdzi w systemie ewidencji, czy zezwolenie na pobyt na Słowacji dla tej osoby jest wciąż aktualne. Jeśli tak, to zostanie ona wpuszczona na teren naszego kraju“ wyjaśnła.

Na nasze pytania, czy bez ważnego dokumentu tożsamości, wydanego na Słowacji, zostaniemy obsłużeni na przykład w banku, czy u operatora telefonów komórkowych, rzeczniczka wyjaśniła, że wszędzie tam, gdzie konieczne jest okazanie dowodu tożsamości obcokrajowca, musi on przedłożyć paszport (to właśnie paszport jest jego dowodem tożsamości).

Denisa Bárdyová 17 marca poinformowała nas też, że można złożyć wniosek o nowy dokument na policji dla obcokrajowców, ale uprzednio należy się umówić na spotkanie poprzez system on – line pod tym linkiem:

https://portal.minv.sk/wps/portal/!ut/p/a1/jZLJbsIwEEC_hUN6jMfOglMJVQ6LE2hKU0BALlUQJlgli5KU_H4NolLpEjqSD7bfm9GMjSK0QlEWH2US1zLP4sNpH9mvJvSH3ngCY3ixRhBi7rkBBwImUcBaAfBHMLj2ucMMCG2XMGs6VffmxW8BrnzqzVXSycjynPDJAI6_-z-BK38aYBvYIpi7zFkQ4J_1-5x5ZvfxVJAS8AeuN-g6AYBv_89vAW7Mb4miM4IJ8bE7UxOgoQOM-3aXDF0MFN8AfLgAbT2cgbZHam0TrFuAicYoSg755vxl1izbGDRBUSl2ohSl_l6q431dF9W9Bho0TaOnMjvq1ZsGVSN3tQaJyEQZ10Iv9sVDmm9FD-7ktkcwts3fUu7zqkarL5nQTK0iXahYgfTlc7qkNWWdzgeFAb0g/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Na spotkanie należy przyjść z maseczką na twarzy, zgodnie ze wszystkimi wytycznymi, obowiązującymi podczas stanu wyjątkowego na Słowacji. Zwróciła też uwagę na to, że zmieniły się godziny urzędowania oddziałów policji do spraw obcokrajowców w różnych miastach. Na nasze pytanie o możliwość złożenia wniosku o dokument tożsamości w formie elektronicznej uzyskaliśmy odpowiedź, że słowackie prawo umożliwia składanie takich wniosków wyłącznie osobiście.

19 marca uzyskaliśmy odpowiedź mailową z policji dla obcokrajowców, że w obecnej sytuacji, aż do skończenia stanu wyjątkowego, nie zostaniemy wpuszczeni do budynku policji.

red.