post-title Konkurs dla dzieci i młodzieży pod tytułem „Moje najciekawsze spotkanie z Polską online”

Konkurs dla dzieci i młodzieży pod tytułem „Moje najciekawsze spotkanie z Polską online”

Konkurs dla dzieci i młodzieży pod tytułem „Moje najciekawsze spotkanie z Polską online”

W ramach akcji „Polska w Twoim domu/Poland at your home” organizowany jest konkurs dla dzieci i młodzieży pod tytułem „Moje najciekawsze spotkanie z Polską online”. Uczestnicy będą mieli do wykonania prace na wybrany przez siebie temat w formie pisemnej, rysunkowej lub filmu video w trzech kategoriach: edukacja, kultura, historia. Prace powinny nawiązywać do projektów online uwzględnionych w przygotowanej przez DWPPG ofercie edukacyjno-kulturalnej i historycznej udostępnionej przez poszczególne instytucje.

Do udziału w konkursach zaproszone są dzieci i młodzież polonijna ze wszystkich krajów świata. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe: od ukończenia przez dziecko lat 7 do ukończenia lat 13 lat oraz od ukończenia lat 13 do ukończenia 18 lat. Prace konkursowe będą zgłaszane w trzech kategoriach tematycznych: edukacja, kultura oraz historia.

Pierwszy etap konkursu odbędzie się na placówkach dyplomatyczno-konsularnych. Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku na adres mailowy Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Bratysławie: bratyslawa.amb.wk@msz.gov.pl .

Najlepsze prace w każdej z trzech kategorii tematycznych i dwóch grup wiekowych wezmą udział w II etapu konkursu, który będzie polegał na wyłonieniu laureatów przez komisję konkursową złożoną z ekspertów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Autorzy nagrodzonych prac w starszym przedziale wiekowym zostaną zaproszeni do udziału w programie „Polska jest w Tobie” w 2021 roku na 2 tygodniowy pobyt w Polsce, a dla młodszych laureatów przewidziane będą nagrody rzeczowe, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/slowacja/konkurs-moje-najciekawsze-spotkanie-z-polska-online

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *