post-title Msza w bratysławskiej katedrze w setną rocznicę urodzin papieża

Msza w bratysławskiej katedrze w setną rocznicę urodzin papieża

Msza w bratysławskiej katedrze w setną rocznicę urodzin papieża

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

W niedzielne przedpołudnie 17 maja bratysławska katedra św. Marcina zapełniła się wierzącymi, którzy chcieli uczcić setną rocznicę urodzin papieża Polaka, Jana Pawła II. Uczestniczyli w niej też ambasador RP w RS Krzysztof Strzałka z rodziną, pracownicy ambasady oraz Instytutu Polskiego, wierni z szeregów słowackiej Polonii oraz Słowacy. Obecna była też posłanka Anna Zaborska z mężem.

Wiernych posadzono zgodnie z obowiązującymi zaleceniami higienicznymi. Mszę celebrował abp Stanislav Zvolenský w asyście słowackich i polskich księży. Tych polskich reprezentowali ojciec Dariusz Latuszek (pallotyni) oraz ojciec Lucjan Bogucki (minoryci).

Kazanie wygłosił arcybiskup, mówiąc o obietnicy Chrystusa, danej podczas ostatniej wieczerzy. Obietnicy, którą określił mianem testamentu Chrystusa, przekazującego apostołom zadanie krzewienia wiary i miłości pomiędzy ludźmi. Obietnicy zesłania Ducha Świętego jako pocieszyciela, który będzie wspierał ich działaniach po jego odejściu do domu Ojca.

Arcybiskup wspominał życie papieża Jana Pawła II, który podczas swojego pontyfikatu nawoływał do miłości i wiary.  Słowa „Nie lękajcie się“, wypowiadane niejednokrotnie przez papieża, nawiązywały do ostatniej wieczerzy i obietnicy duchowego wsparcia. Arcybiskup Zvolenský podkreślił rolę kościoła, który głosząc prawdę, prowadzi do zjednoczenia z Bogiem, a także niesie ludziom poczucia pewności wśród ścierających się poglądów i relatywizmu obecnych czasów. Tym samym podkreślił ogromną rolę i dokonania św. Jana Pawła II w działalności kościoła Katolickiego.

W piękny sposób przypomniał przebieg  wizyt na Słowacji, którą podczas swego 27 letniego pontyfikatu odwiedził trzykrotnie. Szczególnie wspomniał pierwszą wizytę, która miała miejsce  22 kwietnia 1990 roku w Bratysławie. Wtedy to papież celebrował mszę świętą na lotnisku na Vajnorach. Na jej zakończeniu wypowiedział bardzo ważne dla Słowaków słowa: „Nie lękajcie się“, co w tamtych czasach miało ogromne znaczenie. Potem wspomniał wizytę ojca świętego na Słowacji w roku 1995 oraz ostatnią w roku 2003, której nie przerwał mimo poważnych problemów zdrowotnych.

Arcybiskup Zvolenský powiedział także, że św. Jan Paweł II zapisał się w historii swymi wieloma dobrymi uczynkami. Jako papież kanonizował i błogosławił najwięcej ludzi, w tym kilku słowackich męczenników. Powiedział też, że ebył bardzo blisko Boga i ludzi oraz że był najbardziej lubianym i charyzmatycznym papieżem w historii.

Na zakończenie tej pięknej mszy zabrzmiała pieśń ku czci Najświętszej Marii Panny. Ambasador z małżonką złożyli biało-czerwony wieniec pod tablicą upamiętniającą wizytę Jana Pawła II w katedrze św. Marcina w 1995 roku.

Po mszy odbyło się krótkie spotkanie ambasadora z arcybiskupem, a potem także z Polonią.

Ilona Wikieł-Sobek

MP 6/2020

Zdjęcia: Zbigniew Podleśny