post-title Rekrutacja do Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Bratysławie

Rekrutacja do Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Bratysławie

Rekrutacja do Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Bratysławie

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy Państwu zasady naboru do Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Bratysławie. Rekrutacja uczniów do Szkoły rozpoczyna się 15 kwietnia i kończy się 30 czerwca 2020 roku. Przyjmujemy uczniów zarówno do szkoły podstawowej, jak i liceum ogólnokształcącego. Ze względu na pandemię nabór odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Skany wszystkich potrzebnych dokumentów (załączniki nr 1 – 5) należy wysłać na adres: bratyslawa@orpeg.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać „Rekrutacja do klasy…”.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą do Szkoły Polskiej mogą być przyjmowane:

  1. dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,
  2. dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli Szkoła posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji, stosowny kwestionariusz zgłoszeniowy oraz inne załączniki, które należy złożyć w celu zapisania dziecka do szkoły, znajdą Państwo poniżej:

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy! W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

http://www.bratyslawa.orpeg.pl