post-title Jan Pavol II a Slovensko

Jan Pavol II a Slovensko

Jan Pavol II a Slovensko

Relacja z otwarcia wystawy

Jan Paweł II wciąż należy do najbardziej podziwianych Polaków na Słowacji. Nie tylko ze względu na swój autorytet i historyczne dokonania, ale także (a może przede wszystkim) dzięki sympatii którą od zawsze darzył słowacki naród. Opowiada o tym wystawa „Ján Pavol II. a Slovensko” (Jan Paweł II i Słowacja) przygotowana przy współpracy ambasady RP oraz miasta Bratysławy.

Wystawę można oglądać w zewnętrznych przestrzeniach Pałacu Prymasowskiego (Primaciálny palác), na tzw. dziedzińcu Jana Nepomucena. Podczas uroczystego otwarcia 9 lipca wśród licznie zaproszonych gości nie brakowało przedstawicieli korpusów dyplomatycznych obu krajów, słowackiego i polskiego episkopatu oraz magistratu słowackiej stolicy – wystawę swoim patronatem objął bowiem JE abp Stanislav Zvolenský, JE abp Marek Jędraszewski oraz primator Bratysławy Matúš Vallo.

Zgromadzonych gości przywitał ambasador Krzysztof Strzałka, który podkreślił, że Jan Paweł II jak nikt inny łączy Polaków i Słowaków. Polski dyplomata podziękował władzom Bratysławy za umożliwienie organizacji wystawy w tak ważnym miejscu w centrum miasta w chwili, gdy Polska świętuje stulecie urodzin wielkiego rodaka.

Następnie głos zabrała autorka wystawy, znana historyczka i watykanistka prof. dr. Phil. Emília Hrabovec. Wskazała na ogromną rolę, jaką odegrał Jan Paweł II w przywracaniu godności Słowaków w czasie komunistycznych rządów, podkreślając że sam papież określał siebie „papieżem Słowian”. Jan Paweł II od początku pontyfikatu w widoczny, ale również zakulisowy sposób wspierał słowackich katolików w Czechosłowacji a także słowacką diasporę w świecie, z sukcesem wykorzystując do tego watykańską dyplomację.

Kulminacją tych działań były trzy apostolskie wizyty na słowackiej ziemi począwszy od 1990 roku, gdy tylko pozwoliła na to polityczna sytuacja. Tak częste wizyty – pielgrzymki na terenie konkretnego państwa (poza Polską) nie zdarzały się często w historii pontyfikatu polskiego papieża, który starał się odwiedzić jak najwięcej krain chociaż jeden raz. Zwiedzający wystawę właśnie o tym wszystkim mogą się dowiedzieć dzięki wspaniale opracowanym tablicom zawierającym bogaty materiał zdjęciowy i dokumentacyjny, pieczołowicie wybrany przez prof. Hrabovec.

W imieniu władz Bratysławy głos zabrała zastępczyni primatora Bratysławy Ing. Lucia Štasselová. Wystawa na dziedzińcu Pałacu Prymasowskiego wpisuje się w nową politykę władz Bratysławy, zakładającej przywrócenie centralnych punktów przestrzeni miasta jego mieszkańcom.

Podkreślając wielki wkład również wierzących mieszkańców miasta w jego rozwój pani Štasselová wyraziła radość miejskich władz z tego, że w tak ważnym miejscu może odbywać się wystawa na tak szczególny temat. Jako ostatni głos zabrał reprezentujący arcypiskupa Zvolenskeho JE biskup pomocniczy archidiecezji bratysławskiej Jozef Haľko. Przypomniał zebranym gościom jakim ogromnym szczęściem było móc towarzyszyć Janowi Pawłowi II – przez wielu uznanym świętym za życia –  w jego pontyfikacie i cieszyć się z jego wielokrotnych odwiedzin słowackiej ziemi.

Biskup Haľko zwrócił także uwagę na ciekawy zbieg okoliczności dotyczący miejsca organizacji wystawy o świętym Polaku. Znajdujące się bowiem w obrębie Pałacu Prymasowskiego dziedzińce: św. Jerzego oraz Jana Nepomucena wskazują na cechy, jakimi charakteryzował się polski papież: walka ze złem oraz uświęcenie urzędu kapłana.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia tej niesamowicie ciekawej wystawy, która szczególnie wielu naszym rodakom pomoże odkryć mniej znane oblicze pontyfikatu Jana Pawła II. Trzeba się jednak spieszyć, wystawa na dziedzińcu Pałacu Prymasowskiego czynna będzie jedynie do końca lipca.

Arkadiusz Kugler

MP 9/2020

 

zdjęcia: Arkadiusz Kugler