post-title XIV Kongres Klubu Polskiego

XIV Kongres Klubu Polskiego

XIV Kongres Klubu Polskiego

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Klub Polski ma za sobą XIV kongres, który odbył się 29 sierpnia 2020 w Kočovcach  i zgromadził delegatów z Bratysławy, Koszyc, Dubnicy nad Wagiem i Trenczyna, zabrakło jedynie reprezentantów z Nitry. Poza delegatami i prezesami obecni byli też konsul RP w RS Stanisław Kargul oraz założyciel Klubu Ryszard Zwiewka i prowadząca księgowość klubu Alina Kabele. Uczestnicy decydowali jak i pod czyim kierownictwem będzie działać najstarsza organizacja polonijna na Słowacji.

Delegaci Kongresu postawili na sprawdzone kierownictwo klubowe i jednogłośnie wybrali za prezesa Marka Berkyego, który ostatnie dwa lata szefował w Klubie oraz dwie wiceprezeski: Małgorzatę Wojcieszyńską i Magdalenę Štujberovą, które od 4 kadencji są we władzach. Delegaci oraz goście Kongresu żywo dyskutowali o przyszłości Klubu Polskiego, jego wyzwaniach i planach. Zgodzili się, że w czasach koronakryzysu na pewno warto przygotowywać wydarzenia tak, by mogły się one alternatywnie odbyć w Internecie.

Po prezentacji działań poszczególnych oddziałów regionalnych podsumowano dwa lata z sukcesem realizowane wydarzenia. Omówiono zagadnienia dotyczące finansowania działalności polonijnej, ale i zbliżającego się w przyszłym roku spisu ludności, który ma decydujące znaczenie przy przydzielaniu dotacji mniejszościom na Słowacji. W ostatniej części Kongresu głos zabrał konsul RP w RS Stanisław Kargul, który poinformował zgromadzonych o możliwościach wspierania przez niego działań polonijnych, ale i udzielaniu zapomóg osobom potrzebującym.

Kiedy czas, przeznaczony na Kongres, dobiegł końca, okazało się, że zebrani – i  długie lata działający w Klubie, i nowi członkowie – mają ochotę kontynuować dyskusję. Ta zmieniła się na rozmowy kuluarowe podczas wspólnego obiadu i po nim.

Red.

Zdjęcia: Stano Stehlik

MP 9/2020