post-title Wsparcie dla polskiej mniejszości na Białorusi

Wsparcie dla polskiej mniejszości na Białorusi

Wsparcie dla polskiej mniejszości na Białorusi

W tym tygodniu Andżelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi została skazana na 15 dni aresztu i usłyszała wyrok za organizację „nielegalnej imprezy masowej“. Za taką władze białoruskie uznały tradycyjny doroczny jarmark Grodzieńskie Kaziuki. Zatrzymanie Borys to poważny sygnał, że zostają zaostrzone represje wobec przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej na Białorusi.

Z kolei 25 marca został zatrzymany w Grodnie członek zarządu Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut. Trwają także przeszukania w mieszkaniach działaczy w Grodnie i polskich szkołach.

W mediach białoruskich w ostatnich tygodniach trwa nagonka na mniejszość polską. Są emitowane materiały, które ewidentnie mają budować napięcie między Polakami a Białorusinami. W tych materiałach w bardzo niekorzystnym świetle przedstawiani są zarówno Polacy mieszkający na Białorusi, jak i sama Polska.

Klub Polski – Stowarzyszenie Polaków i Ich Przyjaciół na Słowacji wyraża wsparcia dla obrony praw polskiej mniejszości na Białorusi w ramach akcji #WolniPolacyNaBialorusi.

Andrzej Poczobut sylwetka Andżelika Borys życiorys Związek Polaków na Białorusi