post-title Klub Małego Polaka online

Klub Małego Polaka online

Klub Małego Polaka online

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Mija już prawie rok od pierwszych zajęć online Klubu Małego Polaka. Początkowo, gdy przedszkola były zamknięte, rodzice dostawali zadania do druku i pomysły na spędzanie czasu wolnego. Kiedy sytuacja na Słowacji się nie poprawiała, z chętnymi klubowiczami rozpoczęliśmy piątkowe lekcje na platformie Zoom.

Dzisiaj zajęcia te mają formę cotygodniowych spotkań kreatywno-plastycznych i pełnią funkcję przygotowania przedszkolnego, ponieważ dzieci z tej grupy od września rozpoczną naukę w Szkoły Polskiej w Bratysławie. Mamy nadzieję, że sytuacja szybko się unormuje i już wkrótce wrócimy na nasz przedszkolny dywanik.

AK

MP 4/2021