post-title Przeciwdziałamy dezinformacji

Przeciwdziałamy dezinformacji

Przeciwdziałamy dezinformacji

W związku pojawiającymi się ostatnio publikacjami w słowackich mediach, zawierającymi nieprawdziwe informacje nt. jakości polskiej żywności, udostępniamy stanowisko ambasadora RP w RS.

 

Tlačové vyhlásenie Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave k spochybňovaniu kvality poľských potravín

10.02.2022

V Poľsku, rovnako ako v ostatných krajinách EÚ, platia totožné požiadavky na bezpečnosť potravín. V súlade s právnymi predpismi EÚ v Poľsku sú zavedené dozorné inštitúcie zodpovedné za kvalitu potravín. Vyskytli sa však situácie, keď alarmujúce mediálne správy o poľských potravinách neboli zaznamenané v oznamovacích systémoch EÚ alebo sa týkali výrobkov, ktoré nepochádzali z Poľska.

Výsledky viacerých kontrol, ktoré v Poľsku vykonali inšpektori Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín (DG SANTE), ako aj skutočnosť, že poľské potraviny sú stále viac cenené a ochotne nakupované spotrebiteľmi z iných členských štátov EÚ, a taktiež dobýva trhy v tretích krajinách ukazujú, že kvalita poľských potravín je na vysokej úrovni.

Ubezpečujeme Vás tiež, že poľské kontrolné orgány navzájom spolupracujú. Napríklad v roku 2018 bola podpísaná Rámcová dohoda medzi Hlavným hygienickým inšpektorom a Hlavným veterinárnym lekárom o spolupôsobení  a spolupráci medzi orgánmi Štátnej hygienickej inšpekcie a orgánmi Veterinárnej inšpekcie. Dohoda sa týka spolupráce medzi orgánmi oboch inšpekcií na všetkých úrovniach ich organizačnej štruktúry. Zahŕňa predovšetkým dohľad nad potravinami vyrábanými a uvádzanými na trh, tiež vyvážanými a dovážanými na územie Európskej únie.

Pokiaľ ide o nedávno medializované výhrady proti poľskému hydinovému mäsu, treba poznamenať, že Poľsko je popredným výrobcom hydinového mäsa a vajec v EÚ. Vzhľadom na vyššie uvedené, kvôli veľkému množstvu hydinových výrobkov dodávaných na domáci trh a trh EÚ existuje riziko väčšieho počtu oznámení v systéme RASFF pre výrobky z Poľska v porovnaní s ostatnými krajinami. Veľmi významnú úlohu zohráva dodržiavanie vhodného chladiaceho reťazca počas ďalších fáz distribúcie potravín, čo môže mať vplyv na generovanie oznámení RASFF a nie je na strane poľských potravinárskych spoločností vyrábajúcich potraviny.

Napriek tomu sa v Poľsku v záujme zachovania čo najvyššej kvality produkcie potravín realizuje 5 programov boja proti salmonelóze u hydiny. A pokiaľ ide o dohľad nad sektorom hydinového mäsa, v súvislosti s počtom oznámení RASFF, nariadením Hlavného veterinárneho riaditeľa  sa od 24. marca 2021 vo vybraných spracovateľských závodoch, ktorých sa týkali oznámenia RAFSFF, boli vykonávané nadštandardné úradné odbery vzoriek vo vybraných spracovateľských závodoch, ktoré podliehali oznámeniam RASFF, a v bitúnkoch, ktoré boli dodávateľmi surovín do týchto závodov. Zároveň treba zdôrazniť, že bitúnky prijali množstvo opatrení na elimináciu rizika výskytu salmonely v hydinovom mäse. Takže Vás s celou vážnosťou môžeme ubezpečiť, že poľské potraviny, tak tie, ktoré sú uvádzané na domáci trh, ako aj tie, ktoré sú uvádzané na trh iných členských štátov Európskej únie a vyvážané do tretích krajín, sú pre spotrebiteľov úplne bezpečné.

Najlepším dôkazom je, že od vstupu Poľska do Európskej únie v roku 2004 si poľské potraviny získali uznanie medzi takmer 500 miliónmi spotrebiteľov v Spoločenstve. Hodnota poľského poľnohospodárskeho exportu bola vtedy okolo 5,4 miliardy eur a dnes je to takmer 35 miliárd eur.

Robí týchto 500 miliónov spotrebiteľov, vrátane slovenských občanov, ktorí jedia pochúťky spoza severnej hranice, chybu pri výbere poľských potravín?

Alebo sú tieto výrobky jednoducho chutnejšie, zdravé a cenovo dostupnejšie?

Krzysztof Strzałka

Veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike