post-title Nabór wniosków w programie stypendialnym

Nabór wniosków w programie stypendialnym

Nabór wniosków w programie stypendialnym

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozpoczęła nabór wniosków do Programu im. Gen. Władysława Andersa. Program im. Andersa przewiduje studia na polskich uczelniach pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia począwszy od roku akademickiego 2022/2023. Termin składania aplikacji na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie – 15 lipca 2022 roku. Termin składania aplikacji na studia II stopnia – 12 maja 2022 roku.

O stypendium w ramach Programu mogą od dwóch lat ubiegać się również osoby, które posiadają polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju, co do tej pory uniemożliwiało udział w programie im. gen. W. Andersa. Zgodnie z regulaminem osoba ta powinna również odbyć cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski. Osoby posiadające polskie obywatelstwo oraz krócej przebywające za granicą, mogą aplikować na studia bezpośrednio na uczelni, jak wszyscy kandydaci w Polsce.

W ramach stypendium możliwy jest również udział w rocznym kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce (rozwój kompetencji językowych oraz wiedzy specjalistycznej).

Wszelkie informacje dot. programu studiów znajdą Państwo na stronie internetowej NAWA:

https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-im-gen-andersa/studia-i-stopnia/ogloszenie.

Materiały w załączeniu: regulamin konkursu, ogłoszenie naboru, logo programu oraz grafiki do wykorzystania w mediach społecznościowych.