post-title Konkurs Historyczny Patria Nostra

Konkurs Historyczny Patria Nostra

Konkurs Historyczny Patria Nostra

OGŁASZAMY II ETAP rekrutacji dla polskiej młodzieży zagranicą do filmowo-animacyjnego Konkursu Historycznego Patria Nostra. Ze względu na utrudnienia spowodowane zdalnym nauczaniem oraz wojną w Ukrainie do tej pory do konkursu zgłosiła się o połowę mniejsza liczba drużyn zagranicznych, niż miało to miejsce w poprzednich edycjach.

Zapraszamy polską młodzież w wieku 12-19 lat oraz nauczycieli / lub opiekunów do udziału w VII edycji Filmowego Konkursu Historycznego Patria Nostra. Konkurs się składa z Konkursu Światowego oraz 4 konkursów Regionalnych dla Polaków mieszkających w Polsce, do których również zapraszamy po 8 szkól zagranicznych.

  • Termin rejestracji do konkursu trwa do 30 czerwca 2022
  • Termin nadesłania prac konkursowych do 30 września 2022
  • Wyjątkiem jest rejestracja do Konkursu regionalnego Południe, która się zakończy w dniu 30 maja 2022.
  • Termin nadesłania prac w tym konkursie do 15 sierpnia 2022.

 

OFICJALNE STRONY KONKURSU :

https://konkurs-patrianostra.pl

https://www.facebook.com/KonkursyHistorycznePatriaNostra