post-title Kongres Klubu Polskiego łącznikiem słowackiej Polonii

Kongres Klubu Polskiego łącznikiem słowackiej Polonii

Kongres Klubu Polskiego łącznikiem słowackiej Polonii

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Plany w dobrym kierunku, nowe twarze w Radzie Klubu Polskiego, obecność wyjątkowych gości – tak po krótce można by opisać XV Kongres największej i najstarszej organizacji polonijnej, który odbył się 4 czerwca w Kočovcach.

O nowym składzie Rady Klubu Polskiego zdecydowali delegaci kongresu, wybierając prezesa organizacji oraz dwóch jego zastępców. Klubowi Polskiemu nadal będzie szefować Marek Berky z pomocą pierwszej wiceprezes Małgorzaty Wojcieszyńskiej. Drugą wiceprezes została Barbara Gutman – prawniczka i bizneswoman z Pieszczan.

Nowego prezesa ma także Klub Polski Bratysława, o czym zdecydowali jego członkowie w wieczór poprzedzający kongres. Została nim Alicja Jaworska-Zima, od lat aktywnie działająca na rzecz Polonii, wspomagająca organizację różnych przedsięwzięć i biorąca udział w produkcjach teatralnych i teledyskach Klubu Polskiego.

Pozostałe organizacje regionalne prowadzić będą prezesi, którzy to robili do tej pory: w Trenczynie – Renata Stráková, w Koszycach – Stefania Gajdošová Sikorska, a w Dubnicy nad Wagiem – Slávka Gajdošiková. Kongres wybrał także członków komisji rewizyjnej.

Zostali nimi: Iveta Matejková, Patrik Trsťan i Edyta Mikušová. Kongres uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Krzysztof Strzałka – ambasador RP w RS, Stanisław Kargul – konsul RP w RS, Ryszard Zwiewka – założyciel Klubu Polskiego, Silvia Subiak-Wtoreková – prezes stowrzyszenia „Bonita“ z Żyliny oraz Natalia Konicz-Hamada, reprezentująca Szkołę Polską przy Ambasadzie RP w Bratysławie.

Rozmowy toczyły się wokół planów na przyszłość – tę bliższą, ale i przyszłoroczną. „Słowacja będzie obchodzić 30-lecia istnienia jako niezależne państwo powstałe po podziale Czechosłowacji, a to powód do świętowania naszych 30-letnich relacji polsko-słowackich, co warto uwzględnić w planach na rok przyszły“ – mówił ambasador. Jego słowa stały się impulsem do rozmowy na temat projektów Klubu Polskiego.

„Realizowana przez nas seria filmików pod hasłem Polskie ślady może stanowić wkład w jubileuszowe świętowanie naszych relacji, bowiem za pośrednictwem tych filmików pokazujemy miejsca i ludzi na Słowacji związanych z Polską“ – reagował prezes Marek Berky, którego temat poruszany przez ambasadora zainteresował.

Projektów klubowych, promujących te więzi, jest sporo, o czym informowali prezesi regionalni, przedstawiając po krótce plan działań. Część z nich jest finansowana przez ambasadę RP w RS, o czym mówił konsul Stanisław Kargul, chwaląc sprawną współpracę z działaczami klubu.

Świeżością na arenie polonijnych aktywności charakteryzują się  przedsięwzięcia skierowane do rodzin z dziećmi w rejonie Żyliny i Kisuc, o czym mówiła Silvia Subiak-Wtoreková, prezes stowarzyszenia „Bonita”. Kongres wyraził zainteresowanie współpracą z tą najmłodszą, bo zaledwie dwuletnią organizacją.

„Cieszę się, że możemy brać udział w wydarzeniu Klubu Polskiego, którym jest weekendowe spotkanie z okazji Zielonych Świątek, i tu czerpać inspiracje, poznawać nowych ludzi, polsko-słowackie rodziny z różnych regionów Słowacji“ – dziękowała prezes Bonity. O rodzinach i dzieciach mówiła także Natalia Konicz-Hamada, zachęcając do uczestnictwa w przedsięwzięciach realizowanych przez Szkołę Polską w Bratysławie.

Satysfakcję z tak szeroko zakrojonych działań polonijnych miał założyciel Klubu Polskiego, który przed 30 laty, tuż po podziale Czechosłowacji, czynił starania, by zalegalizować pierwszą organizację zrzeszającą Polaków w tym kraju, czyli Klub Polski.

XV Kongres był spotkaniem łączącym Polaków z różnych organizacji i instytucji, inspirującym do wspólnych działań, a to bardzo ważny sygnał dla partnerów, darczyńców i wszystkich tych, którzy słowackiej Polonii kibicują.

mw, Kočovce

Zdjęcia: Stano Stehlik

MP 7-8/2022