post-title Kalendarz spotkań Klubu Małego Polaka

Kalendarz spotkań Klubu Małego Polaka

Kalendarz spotkań Klubu Małego Polaka

Zajęcia Klubu Małego Polaka odbywają się na terenie Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Bratysławie (ul. Detvianska 24, Bratysława) w soboty w godzinach 9.15-11.15 w sali nr 6 na parterze.

Rodzice mogą towarzyszyć dziecku podczas pierwszych zajęć i w przypadku trudności dziecka z aklimatyzacją, zasadniczo jednak nie uczestniczą w zajęciach. Przebywanie rodziców na korytarzu szkolnym wymaga zgody Kierownika Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Bratysławie i jest uzależnione od sytuacji epidemiologicznej na terenie Słowacji.

Zaprezentowany kalendarz może ulec zmianie – spotkania są uzależnione od sytuacji epidemiologicznej na terenie Słowacji.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: natalia.konicz@gmail.com.