post-title Konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową

Konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową

Konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową

„Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową. Kartka powinna być wykonana ręcznie, dowolną techniką – farbami, kredkami, ołówkiem, wycinanką, itp.

Ocenimy pomysłowość, oryginalność, elementy bożonarodzeniowe uwzględniające polską tradycję i wrażliwość, estetykę i poziom artystyczny wykonanej pracy. Szczegóły znajdą Państwo w regulaminie.

Prace, w formacie pdf lub jpg prosimy nadsyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: bratyslawa.amb.wk@msz.gov.pl  do 10 grudnia br. z dopiskiem „konkurs”.

Organizatorem konkursu jest Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie.”