post-title Bliżej siebie: Słowacja – Polska

Bliżej siebie: Słowacja – Polska

Bliżej siebie: Słowacja – Polska

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

W tym roku bańskobystrzycka polonistyka nawiązała współpracę z warszawską słowacystyką. Efektem była wiosenna wizyta kierownik Katedry Języków Słowiańskich dr Anity Račákovej, doc. Gabrieli Olchowej i lektorki języka polskiego dr Bożeny Kotuły wraz ze studentami w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

W dniach 17.10 – 19.10.2022 r. w ramach projektu: „Bliżej siebie: Słowacja – Polska” doszło do rewizyty. Do Bańskiej Bystrzycy przybyła delegacja Uniwersytetu Warszawskiego, którą tworzyli: prof. Dawid Maria Osiński z Instytutu Literatury Polskiej, dr Anna Kobylińska, dr Viera Luptáková, doktoranci, studenci słowacystyki i bohemistyki z Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej.

Centrum Języka i Kultury Polskiej Katedry Języków Słowiańskich Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Mateja Bela we współpracy z Instytutem Polskim w Bratysławie oraz Państwową Biblioteką Naukową w Bańskiej Bystrzycy przygotowało bogaty trzydniowy program tej wizyty, m.in. odbyło się seminarium naukowe, a na nim pierwszą prelegentką była dyrektor Instytutu Polskiego w Bratysławie Anna Opalińska, która przybliżyła historię Instytutu i jego działalność. Z kolei dr  Viera Luptáková przedstawiła Instytut Słowacki w Warszawie jako jeden z filarów w rozwoju międzykulturowego, polsko-słowackiego dialogu.

Kolejne wystąpienia poświęcono tłumaczeniu. I tak prof. Dawid Maria Osiński wygłosił wykład o praktykach tłumaczeniowych w XIX w., dr Anita Račáková przeprowadziła warsztaty nt. Tłumaczę, więc jestem, a dr Marianna Bachledová z Katedry Anglistyki i Amerykanistyki UMB zapoznała studentów z programami pomocnymi w procesie tłumaczenia.

Tego samego dnia w Państwowej Bibliotece Naukowej odbył się również wernisaż wystawy pt. Polska – kraj ruchu turystycznego, którą uroczyście otworzyła dyrektor Instytutu Polskiego w Bratysławie Anna Opalińska. Zgromadzona publiczność mogła obejrzeć fotografie największych polskich atrakcji turystycznych, wybrane przez Polską Organizację Turystyczną. Wernisaż okazał się przyczynkiem do nawiązania znajomości warszawskich studentów ze studentami uczącymi się języka polskiego na UMB.

Drugi dzień seminarium poświęcono przede wszystkim literaturze słowackiej. Doktor Zuzana Bariaková z Katedry Literatury Słowackiej UMB omówiła Základné kontúry literárneho života na Slovensku po r. 2000, natomiast dr Anna Kobylińska zaprezentowała wykład nt. Vozeň pre ženy. Cesty Sloveniek vlakom (obrazy medziliterárne). W programie nie zabrakło również wykładów dotyczących zagadnień językoznawczych. Studenci wysłuchali między innymi referatu doc. Gabrieli Olchowej poświęconego „Tytułomanii” w Polsce i na Słowacji na początku XXI wieku.

W trakcie pobytu w Bańskiej Bystrzycy polscy studenci słowacyści mieli doskonałą okazję, by poznać historię Słowacji, regionu i miasta. Zwiedzili też muzeum Słowackiego Powstania Narodowego, obejrzeli interaktywną ekspozycję o spółce handlowej Thurzo-Fugger, górnictwie i hutnictwie w medenej Banskej Bysticy, a ponadto wzięli udział w grze ulicznej Dnes mám rande so svojím mestom.

Trzeciego dnia, zwiedzając izby pamięci w Tajovie czy wysłuchując referatu Matej Bel – patrón UMB a veľká ozdoba Uhorska, poznali biografie i twórczość sławnych Słowaków Jozefa Gregora-Tajovského i Jozefa Murgaša. Gospodynie z Tajova na czele z nieocenioną panią Murgašovą serdecznie ugościły delegację z Warszawy przygotowując dla niej w Centrum Kultury lokalną specjalność štiarc. Wieczoremwszyscy świetnie się bawili na karaoke.

Gabriela Olchowa
Zdjęcia: autorka

MP 12/2022