post-title Konkurs „Kocham Polskę“

Konkurs „Kocham Polskę“

Konkurs „Kocham Polskę“

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie młodzież tworzącą środowiska polonijne, młodzież pochodzenia polskiego, mieszkającą za granicą niezależnie od kraju. Uczestniczyć mogą również osoby, które obecnie uczą się lub studiują w Polsce, ale mieszkają za granicą.

Celem konkursu jest pogłębianie m.in.: poczucia bycia dumnym z Polski, historii kraju, bycia Polakiem, dbania o dobre imię Polski, niezależnie od kraju zamieszkania, dbałość i pielęgnacja tradycji rodzinnych Polaków i osób pochodzenia polskiego, troska o pielęgnację kultury i tradycji polskiej. Inicjatywa zachęca także młodych ludzi do budzenia zainteresowania i motywacji w poznawaniu historii powszechnej, jak i małych lokalnych, rodzinnych ojczyzn. Założenia te wpisują się w aktywność wielu środowisk polonijnych.

Dla laureatów konkursu są przewidziane atrakcyjne nagrody.

Regulamin konkursu oraz bliższe informacje znajdują się na stronie www.ekomaika.pl

Organizator: Kongres Młodzieży Polonijnej