post-title Spotkanie prezydent Čaputovej z mniejszościami narodowymi

Spotkanie prezydent Čaputovej z mniejszościami narodowymi

Spotkanie prezydent Čaputovej z mniejszościami narodowymi

„Przedstawiciele mniejszości narodowych są integralną częścią budowania współczesnej historii Słowacji, rozwoju demokracji i działań integracyjnych w strukturach europejskich“ – tak mówiła 17 stycznia prezydent Słowacji Zuzana Čaputová podczas spotkania z przedstawicielami Rady Rządu Republiki Słowackiej ds. Mniejszości Narodowych i Grup Etnicznych, w tym tej polskiej, reprezentowanej przez Katarzynę Bielik.

Pani prezydent podkreśliła, że mniejszości zasługują na większe zainteresowanie polityczne w postaci wsparcia legislacyjnego dla ich wysiłków na rzecz zachowania i rozwoju własnej kultury i tożsamości. Pochwaliła pracę stowarzyszeń mniejszości działających na terenie Słowacji. „W regionach, w których żyją mniejszości narodowe, spotykam zaangażowanych ludzi, którzy umacniają swoje społeczności i poprawiają ich pozycję znacznie ponad oczekiwania” – mówiła prezydentka.

Ondrej Pöss, wiceprzewodniczący Rady i przedstawiciel niemieckiej mniejszości narodowej, pochwalił podejście pani prezydent do mniejszości narodowych, ale wskazał także na brak „kompleksowej i nowocześnie pomyślanej ustawy o mniejszościach narodowych w Republice Słowackiej, którą mniejszości potrzebują  dla zachowania i rozwoju kultury oraz tożsamości mniejszości“. Przypomniał, że choć o stworzeniu ustawy mówi się praktycznie od powstania Republiki Słowackiej, to nigdy nie została ona nawet skierowana do procesu legislacyjnego.

Trzeba podkreślić, że proponowany tekst ustawy w żaden sposób nie odzwierciedla potrzeb mniej liczebnych mniejszości, takich  jak polska, a wręcz przeciwnie – jest dopasowany do potrzeb mniejszości dominujących, co w kontekście zbliżających się wyborów mogłoby stać się kartą przetargową różnych ugrupowań politycznych.

Spotkanie z inicjatywy prezydent Słowacji było swojego rodzaju uznaniem dla pracy wszystkich społeczników z szeregów mniejszości, co gospodyni pałacu podkreśliła kilkukrotnie, przekazując pozdrowienia i  życzenia noworoczne wszystkim, w tym także polskiej mniejszości narodowej.

Katarzyna Bielik
Zdjęcie: Pałac Prezydencki

MP 2/2023