post-title Konkurs dla dzieci „Świat Polaków kolorowymi oczami dzieci“

Konkurs dla dzieci „Świat Polaków kolorowymi oczami dzieci“

Konkurs dla dzieci „Świat Polaków kolorowymi oczami dzieci“

Stowarzyszenie BONITA – Polska Szkoła Językowa ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci pod nazwą: „Świat Polaków kolorowymi oczami dzieci“

Celem konkursu jest poobudzenie dziecięcej kreatywności, wyobraźni, pomysłowości, a jednocześnie pogłębienie wiedzy o wybitnych Polakach, których dokonania znane są na całym świecie. Zadaniem dzieci jest stworzenie pracy plastycznej na temat wybranego przedstawiciela polskiej literatury, sztuki, nauki, sportu, życia społecznego czy politycznego itp. Praca dziecka nie musi koniecznie odzwierciedlać wizerunku wybranej osoby, ale musi nawiązywać do jej osiągnięć czy życiorysu. Prace plastyczne dzieci mogą tworzyć w dowolnej technice według własnej wyobraźni.

Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla dzieci polskiego pochodzenia mieszkających na Słowacji, uczęszczających na zajęcia języka polskiego w Szkole Polskiej lub przy organizacjach polonijnych. W konkursie mogą wziąć udział również dzieci ze szkół artystycznych. Wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Bibliotece Wojewódzkiej w Żylinie z okazji 3 rocznicy powstania Stowarzyszenia BONITA – Polska Szkoła Językowa.

 

KATEGORIE:

 • I kategoria: dzieci w wieku przedszkolnym do lat 5.
 • II kategoria: uczniowie szkół podstawowych w wieku 6-9 lat
 • III kategoria: uczniowie szkół podstawowych w wieku 10-13 lat

 

INSTRUKCJE DLA UCZESTNIKÓW:

Powołane prze organizatora jury oceni prace w poszczególnych kategoriach pod względem zgodności z tematem i kryteriami konkursu.

Na wniosek jury ogłaszający konkurs nagrodzi po 3 autorów z każdej kategorii. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w danej kategorii. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową, za pośrednictwem strony www.polonia.sk oraz profilu Facebook: Polskie Przedszkole w Żylinie.

Każda praca musi być oznakowana na odwrocie i zawierać dane:

 • tytuł pracy
 • imię i nazwisko autora
 • kategoria wiekowa (wiek)
 • e-mail nauczyciela/ lub rodzica
 • adres pocztowy

 

Do dzieła należy dołączyć:

 1. Pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie i opublikowanie danych osobowych dziecka (formularz zostanie przesłany e-mailem po złożeniu prośby przez rodzica, którą można wysłać na adres info@gmail.com);
 2. Pisemną zgodę na wykorzystanie dzieła do celów wystawy.

Inne informacje:

 • Minimalny format prac: A3
 • Technika: dowolna
 • Prace konkursowe należy dostarczyć najpóźniej do 31.03.2023 pocztą na adres: Občianske združenie BONITA – poľská jazyková škola, 023 31Rudina 251, albo Wydział Konsularny Ambasady RP w Bratysławie, Paulínyho 7, 814 91 Bratysława, lub osobiście w dni robocze od 9:00 – 12:30
 • Na kopercie należy dopisać: „KONKURS PLASTYCZNY“
 • Wyniki zostaną ogłoszone w kwietniu 2023 roku.
 • Wystawa najlepszych prac odbędzie się na początku maja 2023 roku.

 

Konkurs plastyczny współfinansowany przez Ambasadę RP w Bratysławie powstał w ramach projektu: „Wybitni Polacy oczami dzieci” we współpracy ze Stowarzyszeniem BONITA – Polska Szkoła Językowa.