post-title Autobusem z Bardejova do Krynicy

Autobusem z Bardejova do Krynicy

Autobusem z Bardejova do Krynicy

Po sześciu latach przygotowań Kraj Preszowski jest już blisko uruchomienia pierwszej transgranicznej linii autobusowej, która ma połączyć wschodnią Słowację z Małopolską. Starania o sieć autobusów transgranicznych rozpoczęły się w 2017 r.

Pierwszym połączeniem ma być linia autobusowa Bardejov-Krynica, która miała ruszyć już latem 2022 r.  Pod koniec 2022 r. Kraj Preszowski uzyskał wszystkie niezbędne zezwolenia na korzystanie z przystanków autobusowych po polskiej stronie. Jednak data rozpoczęcia połączeń nie jest jeszcze znana.

Autobus Krynica-Bardejov jest niezbędny, by mogły powstać kolejne połączenia, na które czekają mieszkańcy i turyści. Łącznie ma powstać kilka linii transgranicznych, w tym autobusy Poprad – Zakopane i Stara Lubownia – Piwniczna.

Po negocjacjach roboczych ze stroną polską oraz w związku z przyjęciem Planu Obsługi Ruchu Samorządowy Kraj Preszowski we współpracy z IDS Východ, s.r.o. – organizatorem zintegrowanego transportu publicznego – w 2022 r. wystąpił z zamiarem bezpośredniego połączenia transgranicznego na trasie Bardejov – Krynica.

Ze względu na komplikacje administracyjne, związane z dokumentacją i zgodami wymaganymi do ubiegania się o wydanie zezwolenia na obsługę linii międzynarodowej, prawnie niemożliwe było rozpoczęcie obsługi połączenia od sezonu letniego 2022 r., co było pierwotną intencją Kraju Preszowskiego.

W ramach tego połączenia po stronie polskiej funkcjonują 3 przystanki, z czego dwa znajdują się w zarządzie gminy Krynica-Zdrój (przystanki „Tylicz, Skrzyżowanie” i „Krynica-Zdrój, Dworzec PKP”), a jeden pod administracją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (przystanek „Krynica-Zdrój, Bank”).

Gmina Krynica-Zdrój wydała już niezbędne zgody na korzystanie z podlegających jej przystanków w ramach tego połączenia transgranicznego. W najbliższym czasie Samorząd Preszowski również wystąpi o podobną zgodę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Po uzyskaniu tej zgody zapadnie decyzja, w jakim zakresie i od kiedy dane połączenie będzie obsługiwane” – informuje mgr Daša Jeleňová z wydziału prasowego Kraju Preszowskiego.

Kraj Preszowski będzie konsekwentnie kontynuował przez najbliższe 4 lata realizację planów zgodnie z przyjętym planem obsługi ruchu. Celem Kraju Preszowskiego, zbliżonym tematycznie do wspomnianego wyżej połączenia Bardejów – Krynica, jest m.in. połączenie na trasie Stara Ľubovňa – Piwniczna (docelowo Vyšné Ružbachy – Stara Ľubovňa – Piwniczna), gdzie prawie cała trasa przebiega przez terytorium Republiki Słowackiej.

Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku to połączenia niezwykle ważnych ośrodków branży turystycznej i uzdrowiskowej po obu stronach granicy, z potencjałem znaczących efektów synergicznych w sferze gospodarczej, społecznej i kulturalnej” – dodaje rzeczniczka.

Jak dowiedzieliśmy się od zespołu prasowego Województwa Małopolskiego, wspomniane przez rzeczniczkę zezwolenia zostały już wydane. „Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZDW) Oddział Nowy Sącz w dniu 28 listopada 2022 r. przesłał IDS VYCHOD porozumienie w sprawie zasad zatrzymywania się na przystanku „Krynica Bank” w obu kierunkach. Jest to jedyny przystanek na trasie pod zarządem ZDW w Krakowie” – informuje Magdalena Opyd, rzeczniczka marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego.

Na razie nie wiadomo jednak, kiedy linia Bardejov – Krynica zostanie ostatecznie uruchomiona. Niedawno powstała petycja skierowana do preszowskiego żupana o jak najszybsze uruchomienie autobusu. Optymalnym terminem byłby 29 kwietnia, a więc pierwszy dzień długiego weekendu przed świętem 1 i 3 maja.

Miesiąc później w Małopolsce odbędą się igrzyska europejskie. W ich ramach zawody sportowe odbywać się będą również w Krynicy, dlatego warto, by podczas ich trwania autobus już kursował. Petycję można podpisać pod łatwym do zapamiętania adresem www.peticie.com/krynicabardejov

Jakub Łoginow

MP 3/2023