post-title IX Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych

IX Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych

IX Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska“ rozpoczęło rekrutację na IX Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych, jaki w tym roku odbędzie się w Toruniu w dniach 26 – 28 maja 2023. Gościem Honorowym tegorocznego zjazdu będzie pan prof. Jan Miodek.

Tematem przewodnim tegorocznego zjazdu będzie hasło „Polacy Światu“, a jako że 2023 r. to Rok Kopernikański, to miejscem jest właśnie Toruń. Podczas obrad będziemy dyskutować nad stanem dzisiejszej polszczyzny, poznamy nowe triki i techniki nauczania w grupach heterogenicznych oraz porozmawiamy o problemach nauczania polonijnego.

Nie zabraknie programu artystycznego, kulturalnego i integracyjnego.

Wszystkich nauczycieli serdecznie zapraszamy!

Szczegóły oraz formularz rejestracji podajemy na stronie: www.odnswp.pl/zjazdnauczycieli

„Wschód – Zachód, Łączy nas Polska“