post-title Szkolenie dotyczące wizerunku Polski

Szkolenie dotyczące wizerunku Polski

Szkolenie dotyczące wizerunku Polski

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

W sobotę, 18 marca 2023 r. w Bratysławie odbyło się spotkanie z organizatorami projektu Animatorzy Wizerunku Polski w Europie, które poprowadzili Krzysztof Janowski oraz Małgorzata Jaroszek. Przedstawiciele Instytutu Myśli Schumana (IMS) opowiadali o swych działaniach w ramach Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS), projektu Animatorzy Wizerunku Polski w Europie (AWPE) oraz Forum Polonii Gospodarczej.

Celem projektu AWPE miałoby być zwiększenie atrakcyjności wizerunku Polski wśród cudzoziemców w obszarze kultury, edukacji, nauki, tradycji, wartości chrześcijańskich, patriotyzmu, gospodarki i polityki w spójności z koncepcją solidaryzmu społeczno-gospodarczego Roberta Schumana.

Spotkanie otworzył ambasador RP w Bratysławie Krzysztof Strzałka, który przywitał przybyłych gości, natomiast funkcję gospodyni pełniła konsul RP w RS Katarzyna Sołek. Całość transmitowano przez Internet jako debatę, którą facilitował prof. Zbigniew Krysiak. Omawiane były tematy dotyczące dawnej i obecnej Rzeczypospolitej, budowanie wizerunku Polski w Europie. Po zakończeniu bloków tematycznych odbyła się wymiana poglądów na prezentowane wcześniej tematy.

Alicja Jaworska-Zima

Zdjęcia: Alicja Jaworska-Zima

MP 4/2023