post-title Wspieranie edukacji

Wspieranie edukacji

Wspieranie edukacji

Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ogłosił otwarty konkurs ofert dotyczący przedsięwzięcia pod nazwą „Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023”.

Oferty można składać do 12 maja 2023 r. do godz. 15.00.

Do aplikowania uprawnione są podmioty mające osobowość prawną w Polsce.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Obszar 1 – Utrzymanie funkcjonowania szkół i przedszkoli polonijnych i polskich za granicą

Obszar 2 – „Wypoczynek letni” – Organizacja projektów mających na celu pogłębianie znajomości języka polskiego i budowanie tożsamości narodowej

Inne obszary będą sukcesywnie publikowanie przez Instytut.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Instytutu:https://irjp.gov.pl/irjp_dofinansowanie_edukacja2023.php