post-title Wiwat Trzeci Maj!

Wiwat Trzeci Maj!

Wiwat Trzeci Maj!

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Jakie jest najradośniejsze polskie święto narodowe? Ambasador RP w RS Krzysztof Strzałka wysnuł tezę, że Święto Narodowe Trzeciego Maja. Nieprzypadkowo słowa te padły właśnie podczas organizowanych przez polską ambasadę uroczystych obchodów tego wydarzenia, które miały miejsce 10 maja w bratysławskim hotelu Devín.

Spotkanie zgromadziło licznych gości, w tym przedstawicieli słowackiego życia politycznego, członków korpusu dyplomatycznego, reprezentantów polskich instytucji na Słowacji, organizacji polonijnych oraz duchowieństwa, a także ludzi kultury i biznesu.

Po uroczystym odegraniu polskiego i słowackiego hymnu państwowego głos zabrał gospodarz, wspomniany już ambasador RP w RS, przypominając wielką wagę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji, a także prezentując związane z nią wartości wolności i solidarności w kontekście aktualnej sytuacji politycznej na świecie, szczególnie wojny na Ukrainie. Podkreślił również ogromne znaczenie bliskiej współpracy między państwami Europy Środkowej i Wschodniej, doceniając aktualny kształt relacji polsko-słowackich.

Po nim przemówił do zgromadzonych słowacki wiceminister spraw zagranicznych Andrej Stančík, witając ich słowami: „Witaj maj, trzeci maj, u Polaków błogi raj” i wyrażając podziw dla polskiego rozwoju. Także i on podkreślił znaczenie polsko-słowackiej współpracy, przypominając obecnym o 30 rocznicy jej nawiązania.

Odświętna, radosna atmosfera towarzyszyła obecnym również po zakończeniu części oficjalnej spotkania. Stanowiło ono doskonałą okazję do dalszego zacieśniania wzajemnych relacji i licznych ciekawych rozmów.

Zdjęcia: Agnieszka Stefańska