post-title Narodowe Czytanie 2023 w Bratysławie

Narodowe Czytanie 2023 w Bratysławie

Narodowe Czytanie 2023 w Bratysławie

W 2023 roku przypada 160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. To ten fakt stał się inspiracją do wyboru powieści Elizy Orzeszkowej pt. „Nad Niemnem” jako lektury w ramach dwunastej edycji Narodowego Czytania. Akcji tej nie trzeba chyba nikomu przedstawiać.

W samej Bratysławie Instytut Polski zorganizował ją już po raz szósty. To wydarzenie przeprowadzane na całym świecie przez przeróżne instytucje pod patronatem polskiej pary prezydenckiej, polegające na publicznym odczycie obszernych fragmentów wybranego dzieła literatury polskiej, a tym samym promowaniu czytelnictwa i dziedzictwa kulturowego Polski.

Samo „Nad Niemnem” wydane w 1888 roku, to społeczno-obyczajowa powieść pozytywistyczna, prezentująca społeczeństwo polskie drugiej połowy XIX wieku, podtrzymująca pamięć o powstaniach narodowych i zachęcająca do refleksji nad nimi.

Do prezentacji tegorocznej lektury Instytut Polski w Bratysławie zaprosił świętującą dwudziestolecie swojego istnienia Szkołę Polską im. Jana Pawła II w Bratysławie. Uroczystość odbyła się 9 września w sali wystawowej Instytutu, a otworzył ją nowy konsul RP w RS Artur Łukiańczuk.

Po odczytaniu listu okolicznościowego prezydenta RP Andrzeja Dudy przekazał głos Marzannie Danek-Hnelozub, nauczycielce języka polskiego odpowiedzialnej z ramienia szkoły za organizację wydarzenia. Obszernie przybliżyła ona obecnym postać autorki powieści, Elizy Orzeszkowej oraz kontekst powstania jej najsłynniejszego dzieła.

W samym odczycie fragmentów powieści udział wzięli konsul wraz z małżonką oraz wybrani przedstawiciele szkoły polskiej. Domknięciem lektury było wykonanie przez Natalię Konicz-Hamadę (śpiew) i Mariána Hamadę (fortepian) przepięknej pieśni „Leci liście z drzewa” skomponowanej przez samego Fryderyka Chopina do słów Wincentego Pola, traktującej o tragedii powstania w życiu społeczeństwa polskiego. Wysłuchane fragmenty oraz utwór pozostawiły publiczność zgromadzoną w Instytucie Polskim w głębokiej zadumie nad losami naszych przodków.

NKH

Zdjęcia: Natalia Konicz-Hamada

MP 10/2023