post-title Wybory  do Sejmu i Senatu RP

Wybory  do Sejmu i Senatu RP

Wybory  do Sejmu i Senatu RP

Prezydent RP zarządził na 15 października 2023 r. wybory do Sejmu RP i do Senatu RP. Zgodnie z uchwałą Sejmu RP, w tym samym terminie odbędzie się referendum ogólnokrajowe.

Wyborcy przebywający w Republice Słowackiej będą mogli oddać głos w wyborach i referendum w obwodzie głosowania utworzonym w Bratysławie: Námestie SNP 27  81499 Bratislava (siedziba Instytutu Polskiego), 15.10.br. w godz. 7.00 a 21.00.

 

Rejestracja w spisie wyborców

  • 10 października upływa termin przyjmowania zgłoszeń do spisu wyborców oraz wniosków o zmianę obwodu głosowania.

Warunkiem udziału w głosowaniu za granicą jest posiadanie ważnego paszportu lub dowodu osobistego oraz rejestracja w spisie wyborców prowadzonym przez konsula RP w Bratysławie. Udział w głosowaniu możliwy jest również bez rejestracji, o ile wyborca posiada zaświadczenie o prawie do głosowania i w dniu głosowania przedłoży zaświadczenie komisji wyborczej: https://www.gov.pl/web/slowacja/zaswiadczenie-o-prawie-do-glosowania

 

Rejestracja w spisie wyborców prowadzonym dla obwodu głosowania w Słowacji możliwa jest w następujący sposób:

 

Zgłoszenie do spisu wyborców

Najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.