post-title Kolejna Złota Sowa wędruje z Austrii na Słowację

Kolejna Złota Sowa wędruje z Austrii na Słowację

Kolejna Złota Sowa wędruje z Austrii na Słowację

Co kilka lat na łamach „Monitora“ informujemy, że w sąsiedniej Austrii przyznawane są Złote Sowy Polonii także naszym Polonusom, mieszkającym na Słowacji. Byli wśród nich do tej pory: artystka plastyk Zdenka Zaborska Błońska (2011 r.), reżyser filmowy Franek Chmiel (2011 r.), dziennikarka i działaczka polonijna Małgorzata Wojcieszyńska (2012 r.) czy twórczyni filmów animowanych Joanna Kożuch (2021 r.).

W tym roku kolejna Złota Sowa powędrowała na Słowację, a konkretnie w ręce primabaleriny Słowackiego Teatru Narodowego Rominy Kołodziej. „Dziękuję z całego serca. Ta nagroda jest dla mnie wielką niespodzianką“ – reagowała artystka, dziękując organizatorom i jurorom za wyróżnienie.

„Dziękuję mojej rodzinie i przyjaciołom, którzy mnie wspierają – to wam zawdzięczam to, że mogę robić to, co kocham“ – mówiła Romina, gratulując pozostałym laureatom. A byli nimi: Roma Janus z Austrii (kategoria teatr/film), Irena Ludwika Czopek-Zanovello z Włoch (działacz polonijny), Beata Walaszek z Austrii (działacz polonijny), prof. Hubert Rutkowski z Niemiec (muzyka), Władysław A. Sendecki, również z Niemiec (muzyka), Leszek Turkiewicz z Francji (media), Wiesław Smętek z Niemiec (sztuki wizualne), Henryk Kamiński z Francji (literatura),  prof. Michał Kosiński z USA (nauka) oraz przyjaciel Polski i Polaków w Austrii Wolfgang Harrer.

Gala wręczenia nagród odbyła się 21 października w sali im. Jana III Sobieskiego w wiedeńskiej Stacji Polskiej Akademii Nauk. Inicjatorką tego przedsięwzięcia przyznającego wyróżnienia dla Polaków zamieszkałych za granicą,  posiadających wyjątkowy dorobek z różnych dziedzin życia, jest Jadwiga Hafner, założycielka stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej w Austrii.

Podczas 17 edycji przyznawania tzw. polonijnych Oscarów ich laureatami byli m.in.  Agnieszka Holland, Wanda Wiłkomirska, Piotr Beczała, Steffen Möller czy Kasia Adamik.

Gratulacje dla laureatów! Nas bardzo cieszy kolejna Sowa, która przybyła na Słowację. Brawo Romina!

red.

Zdjęcia: Sandra Benčičová

MP 11/2023