post-title Horyzonty słowacystyki

Horyzonty słowacystyki

Horyzonty słowacystyki

W siedzibie Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się prezentacja publikacji „Horyzonty słowacystyki: literatura, język, dydaktyka”. Ta obszerna, licząca ponad 440 stron publikacja składa się z 42 artykułów, podzielonych na sześć rozdziałów: Horyzonty słowacystyki w Polsce / Aktualne horyzonty literaturoznawcze / Przeszłość w teraźniejszości – literatura, przekład, publicystyka / Język słowacki w XXI wieku / Język słowacki a media / Dydaktyka języka słowackiego jako obcego.

Publikacja zawiera prace słowackich, polskich, bułgarskich i słoweńskich językoznawców, tłumaczy i literaturoznawców z piętnastu uniwersytetów i instytucji naukowych z poszczególnych krajów. Opublikowana została przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, przy wsparciu Instytutu Słowackiego w Warszawie oraz Konsulatu Generalnego Republiki Słowackiej w Krakowie.

W swoim wystąpieniu podczas otwarcia wydarzenia dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie Milan Novotný podziękował przedstawicielom i pedagogom z wydziału, na którym od prawie 50 lat (od 1976 r.) nauczany jest język słowacki, za długoletnią współpracę przy prezentacji kultury słowackiej w Polsce. Szczególne podziękowania skierował do redaktorek antologii, wybitnych polskich słowacystek: prof. Marioli Szymczak-Rozlach, prof. Sylwii Sojdy oraz dr Marty Buczek.

ISZ
Zdjęcia: archiwum IS

MP 5/2024