post-title Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia  30 kwietnia 2024 r.  w sprawie utworzenia obwodów głosowania za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2024 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą Konsul RP w Bratysławie wydał Obwieszczenie z dnia 7 maja 2024 r. o utworzeniu w Słowacji obwodu głosowania nr 190 w wyborach do Parlamentu Europejskiego w RP, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

W tej sytuacji rozpoczęta została formalnie rejestracja do udziału w wyborach do PE. Rekomendowany sposób złożenia wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w Słowacji odbywa się przy użyciu usługi e-Wybory https://ewybory.msz.gov.pl

Korzystanie z usługi e-Wybory w celu zgłaszania się do spisu wyborców będzie możliwe do 4 czerwca 2024 r.

Pozostałe sposoby rejestracji do udziału w wyborach:

  • złożenie w konsulacie w Bratysławie wniosku w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (należy złożyć osobiście w konsulacie lub wysłać listownie do konsulatu) – w załączeniu wzór zgłoszenia lub można wziąć na miejscu w konsulacie,
  • wysłanie wniosku e-mailowo na adres poczty elektronicznej konsula RP w Bratysławie bratyslawa.konsul@msz.gov.pl, załączyć skan lub fotografię podpisanego własnoręcznie zgłoszenia – w załączeniu wzór zgłoszenia.

 

Głosowanie odbędzie się w siedzibie Instytutu Polskiego w Bratysławie w dniu 9 czerwca 2024 r. w godz. 7.00-21.00.

Obwieszczenie o utworzeniu obwodu głosowania w Bratysławie

WZÓR zgłoszenia do spisu wyborców PE 2024

Akty prawne dotyczące wyborów za granicą do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. znajdziesz na stronie MSZ w sekcji Akty prawne.