post-title O słowacko-polskiej współpracy transgranicznej

O słowacko-polskiej współpracy transgranicznej

O słowacko-polskiej współpracy transgranicznej

Wykład i dyskusja na temat słowacko-polskiej współpracy transgranicznej

W Instytucie Słowackim w Warszawie jeszcze pod koniec kwietnia odbył się wykład dr. Łukasza Lewkowicza pt. „Słowacko-polska współpraca transgraniczna: geneza i stan obecny”.

Wystąpienie pracownika naukowego Instytutu Europy Środkowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzupełnione ciekawą merytorycznie i graficznie prezentacją, zawierającą m.in. dokumenty archiwalne, fotografie i mapy przybliżające słowacko-polską współpracę transgraniczną od 1918 roku, niezwykle zaciekawiło uczestników spotkania, czego dowodem była późniejsza prawie godzinna dyskusja.

IS
Zdjęcie: archiwum IS

MP 6/2024