post-title XVI Kongres Klubu Polskiego

XVI Kongres Klubu Polskiego

XVI Kongres Klubu Polskiego

na 30-lecie organizacji

Tegoroczny XVI Kongres Klubu Polskiego, który odbył się 1 czerwca w Kočovcach, nie przyniósł wielkiego przełomu w funkcjonowaniu najstarszej i największej organizacji polonijnej na Słowacji. Dlaczego? Bo zwyczajnie nie było takiej potrzeby. Klub Polski istnieje na Słowacji nieprzerwanie już od trzydziestu lat (!) i ma się wyjątkowo dobrze. Nie tylko realizuje różnorakie cykliczne przedsięwzięcia, ale też rozszerza swoją działalność. To niewątpliwie wielki sukces tej organizacji.

Na czele Klubu Polskiego podobnie jak w poprzednich latach pozostaje prezes Marek Berky. W zarządzaniu stowarzyszeniem aktywnie wspierają go wiceprezeski Małgorzata Wojcieszyńska i Barbara Guttman. Rada Klubu Polskiego w tym składzie otrzymała jednogłośne poparcie od wszystkich delegatów uczestniczących w Kongresie.

Na chwilę obecną nie zmienia się też sytuacja w regionach. Bratysławskim oddziałem podobnie jak w latach ubiegłych kieruje Alicja Zima, trenczyńskim Renata Stráková, koszyckim Stefania Gajdošová Sikorska, a dubnickim – Slávka Gajdošiková. Zmienił się natomiast skład komisji rewizyjnej. Ponownie wybrano do niej Ivetę Matejkovą i Edytę Mikušovą, za to miejsce Patrika Trsťana zajęła Aleksandra Krcheň.

W obradach Kongresu uczestniczyli także zaszczytni goście. Wśród nich znalazł się Artur Łukiańczuk – konsul RP w RS, Ryszard Zwiewka – założyciel Klubu Polskiego, Krzysztof Gruca – dyrektor Szkoły Polskiej im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Bratysławie oraz Silvia Subiak-Wtoreková – prezes stowarzyszenia „Bonita”, prowadząca w Żylinie polskie przedszkole.

Warto zwrócić uwagę na te nazwiska, bowiem udana współpraca między Klubem Polskim a reprezentowanymi przez nie instytucjami jest niezwykle istotna dla dobrego funkcjonowania całego stowarzyszenia i znacząco przyczynia się do osiąganych przez nie sukcesów. Wyraźnie też zarysowuje się potrzeba wzmacniania istniejących więzi, co może przysłużyć się w przyszłości całej słowackiej Polonii.

Najważniejszym aktualnie przygotowywanym przez Klub Polski przedsięwzięciem są obchody 30-lecia jego istnienia, które będą miały miejsce w październiku tego roku w Bratysławie. Temu tematowi poświęcono sporo uwagi na Kongresie, nie zabrakło też jednak omówienia pozostałej działalności.

Do sztandarowych wydarzeń organizowanych przez Klub Polski od lat należy weekendowa impreza polonijna odbywająca się pod hasłem Zielonych Świątek, wakacyjny obóz artystyczny dla dzieci czy przedsięwzięcie „Chleba naszego powszedniego”, mające miejsce na zamku w Čachticach, jednak w ostatnim czasie cyklicznego charakteru zaczynają nabierać nowe projekty, takie jak koncert muzyki wydawanej przez Klub Polski, organizowany we współpracy z Radiem Słowackim w Koszycach czy Koncert Polskich i Słowackich Kolęd, który odbył się już dwukrotnie w Bratysławie.

Ważnym aspektem działalności Klubu Polskiego jest też regularna obecność słowackiej Polonii w mediach. Dzięki staraniom Małgorzaty Wojcieszyńskiej raz w miesiącu można wysłuchać polskiej audycji w radio Patria, raz na kwartał można obejrzeć Magazyn Polski w słowackiej telewizji publicznej, a stałym medium, informującym o wszystkim bieżących wydarzeniach polonijnych pozostaje „Monitor Polonijny” oraz powiązana z nim strona polonia.sk. Ostatnimi czasy coraz mocniej rozbudowywana jest również polonijna działalność podkastowa twórców związanych z Klubem Polskim.

Jeśli chodzi o działalność regionalną Klubu, można tu zaobserwować dwie najważniejsze linie – stawianie na wydarzenia integrujące lokalną Polonię oraz wydarzenia promujące polską kulturę na Słowacji. Z rozmów wyłonił się też jednak wyraźnie jeden wspólny mianownik – potrzeba stawiania na projekty przyciągające ludzi młodych.

Przed Klubem Polskim niewątpliwie jeszcze wiele wyzwań, ale jego trzydziestoletnie doświadczenie wyraźnie mu służy i sprawia, że organizacja nie stoi w miejscu, lecz nieustannie się rozwija i szuka odpowiedzi na zmieniające się czasy.

NKH

Zdjęcia: Stano Stehlik